Během výstavby je omezen provoz v dotčeném úseku ulice. Technické služby města Železný Brod budou provádět práce se snahou minimalizovat omezení, nicméně k rozsahu prací nelze zajistit stavbu tak, aby nedošlo k částečnému záboru komunikace. V průběhu výstavby je přesunuta zastávka Železný Brod, poliklinika na nově vybudovanou část chodníku.

„Tento přesun bude v době provádění prací v prostoru samotné zastávky v zatáčce a bude se jednat o dočasný přesun. Po dokončení prací se zastávka vrátí na původní místo,“ poznamenal starosta města František Lufinka. O výstavbu chodníku zdejší radnice usiluje spousty let, nyní se dohodla s majiteli pozemků. Na výstavbu chodníku je podána žádost do Integrovaného operačního programu prostřednictvím výzvy MAS Achát.