Za tři týdny budou lidé volit nového prezidenta. Do volebních komisí usednou členové nominovaní stranami a doplní je dobrovolníci. Za obce a města mají pak administrativu na bedrech úředníci. Po některých nesrovnalostech zjištěných u podzimních voleb do Poslanecké sněmovny se ministerstvo rozhodlo zpřísnit podmínky a vydalo doporučení.

ZAPISOVATELE KOMISE JMENUJE VEDENÍ OBCE

„Klíčovým profesionálem, který by měl zajišťovat zákonnost a správnost při volbách, je zapisovatel okrskové volební komise, který je jmenován starostou. Proto je třeba, jako jedno z možných operativních opatření pro nejbližší volby, zajistit takový výběr zapisovatelů, kteří by byli schopni požadované úkoly k zajištění činnosti okrskových volebních komisí realizovat.

Je proto nezbytné, aby zapisovatel obce měl odpovídající, ideálně vysokoškolské vzdělání a zkušenosti, a aby vždy byl řádně proškolen k výkonu své funkce,“ napsal v dopise starostům obcí náměstek ministra vnitra Petr Mlsna.

ŠKOLA PŘECE NENÍ ZÁRUKA KVALITY

Co to ale ve skutečnosti obnáší, zřejmě ministerští úředníci úplně nedomysleli. Vysokoškolský „glejt“ ještě neznamená záruku kvality. Zapisovatel má být vysokoškolák, ale v komisi může zasednout kdokoliv. Od člověka s osmi třídami základní školy až po devadesátiletého seniora.

„U říjnových voleb do Poslanecké sněmovny ukázal přezkum Nejvyššího správního soudu, že volební komise při sčítání volebních lístků chybovaly. Špatné proškolení, jak se běžně uvádí, za to ale nemůže. Problém vidíme především ve výši odměny, která nedosahuje ani šedesáti korun za hodinu a neodpovídá tak realitě a odpovědnosti, kterou musí člen volební komise přijmout, a počtu hodin strávených ve volební místnosti,“ uvedl předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl.

Kde je tedy pravda a kde je požadavek ministerstva vnitra? „Ministerstvo chápu. Je to reakce na to, že se skutečně někde něco stalo,“ komentuje požadavek tajemník Magistrátu Jablonec Marek Řeháček. Ale víc by pomohlo něco jiného. Podle něj by to ale spíše chtělo změnu celého systému, tedy legislativy.

V Jablonci je v termínu prezidentských voleb také referendum. Všechno musí být dvakrát: komise, zapisovatelé, místnosti, urny, zástěny… Prostě všechno. „Chybí nám přes sto dobrovolníků k referendu. Kdyby mohly být komise a materiál společné, o náklady bychom se podělili. Ale to nejde,“ vysvětlil tajemník.

POŽÁDEJTE O POMOC KRAJSKÉ ÚŘEDNÍKY

Jak se má tedy obec vyrovnat s požadavkem, aby zapisovatelé měli vysokou školu? Podle Řeháčka mohou požádat krajský úřad o personální výpomoc. „Jenže to by musel mít tak třikrát tolik úředníků. To je nereálné,“ uzavřel Řeháček.

V menších obcích sázejí více na zkušené úřednice. „Strany a uskupení mohou jmenovat kohokoli, kdo splňuje zákonné podmínky, bez ohledu na věk, zdravotní dispozice a všeobecné schopnosti funkci vykonávat,“ říká Věra Mužíčková, starostka obce Plavy na Jablonecku s tím, že v procesu sčítání hlasů ani sebevzdělanější a sebeschopnější zapisovatelka chyby, pokud jsou navíc třeba i záměrné, neuhlídá.

„U nás v komisi sedí paní pětaosmdesát let. Myslíte, že udrží pozornost od dvou odpoledne do deseti večer a druhý den nanovo?“ potvrdila zkušenost členka komise, jejíž jméno redakce zná, ale nechce být jmenována.

V České Lípě kvůli obavám z nedostatku lidí vypsali místní referendum až na neděli po prezidentských volbách. „Musíme zachovat 44 komisí a jednu místní, přičemž komise musí mít minimálně čtyři členy. Dohromady by to znamenalo 184 lidí navíc,“ řekla Českolipskému deníku vedoucí tamního správního odboru Petra Dolečková.

Situaci obecním úřadům navíc může zkomplikovat nový požadavek ministerstva vnitra. To by rádo vidělo jako zapisovatele v komisích výhradně úředníky s vysokoškolským titulem, které ne všechny obce v dostatečném počtu mají. Pro prezidentské volby však ministerstvo nominaci vysokoškoláků zatím pouze doporučuje.