Program nadace Partnerství a Střediska ekologické výchovy SEVER Škola pro udržitelný rozvoj se nadále v Základní škole Pelechovská zdárně rozvíjí. „Vytvořili jsme projekt Chceme žít lépe zaměřený na třídění odpadu, který je spojený s informační a propagační kampaní v Železném Brodě. S projektem se účastníme řízení o přidělení grantu, chceme jej však realizovat i v případě, že grant nezískáme,“ uvedla Hana Kopecká, učitelka a koordinátorka projektu na škole. Granty by měl projekt získat začátkem prosince.
V současné době škola připravuje kalendář s tématikou třídění odpadů. „Děti i učitelé figurují na fotografiích do kalendáře v pozicích s tématikou třídění odpadů,“ řekl Jiří Pacholík, ředitel školy. Kalendářů bude nejvíce 500. Připravují také 1. ekoodpoledne, pásmo složené s diskusí, například s úředníky odboru životního prostředí Městského úřadu Železný Brod, kde se kalendáře budou prodávat zájemcům. „Předběžně jsme se dohodli a přislíbil jsem účast. Prozatím jsme škole vyšli vstříc vydáním podkladů o odpadovém hospodářství,“ konstatoval Miloš Pala z odboru. Projekt podporuje i starosta města Václav Horáček, který přislíbil podporu. Koncem minulého měsíce žáci školy obcházeli všechny domácnosti ve městě a přilehlých obcích. Celkem navštívili na dva a půl tisíce domů a bytů. Na akci upozornil i místní rozhlas.
„Výsledky dáváme dohromady. Dále chystáme vytvoření vlastního instruktážního DVD nebo výstavu výrobků z odpadových materiálů a oslavy Dne Země,“ dodala Hana Kopecká.