Zkušební sobotní provoz sběrného dvora ve Smetanově ulici odstartovali v sobotu. Lidé už nemusejí s některými druhy odpadu jen na překladiště za městem. I přes nepřízeň počasí této novinky využilo několik Jablonečanů.

Zkušební provoz potrvá do konce října, otevřeno bude každou sobotu od 9 do 13 hodin. Jablonečtí sem mohou odkládat velkoobjemový odpad, pneumatiky, nebezpečný odpad, vysloužilé elektrospotřebiče, a to v objemu do sta kilogramů či osm pneumatik. Větší objem je pak třeba odvézt na překladiště v Proseči.

„Sběrný dvůr nepřijme bioodpad, stavební a demoliční odpady, autovraky a části vozidel,“ upozornila Nikola Štěpánová z oddělení životního prostředí jabloneckého Městského úřadu.

Sběrný dvůr ve Smetanově ulici je k dispozici pouze Jablonečanům, kteří se prokáží občanským průkazem, popřípadě smlouvou o zaplacení popelnice.

„Pokud nádobu užívá více uživatelů, například jedna nádoba slouží dvěma rodinným domům, je třeba mít písemné potvrzení od plátce nádoby o spoluúčasti na placení. Toto samozřejmě neplatí u panelových a činžovních domů,“ vysvětluje Štěpánová.

Ve dvoře přijímají odpad již předtříděný. Podle Nikoly Štěpánové k jednotlivým druhům odpadu bude přiřazena průvodka, kterou si lidé mohou stáhnou také z webových stránek města.

„Řidiči, kteří jedou do sběrného dvora, by se měli řadit v ulici Smetanova a respektovat dopravní situaci. Dále prosíme všechny, aby dbali pokynů obsluhy sběrného dvora,“ obrací se Štěpánová na ty, kteří dvůr využijí a dodává: „Provoz dvora bude uzavřen, pokud budou opakovaně porušovány dané podmínky, to jest, že občané budou odevzdávat nadměrné množství odpadu nebo jej budou odkládat okolo areálu.“