Slavnostní program se koná v Městském divadle v Jablonci v pátek 10. června od 15 hodin. Průvodcem bude Alexandr Hemala a o hudební doprovod se postará Orchestr Ladislava Bareše. „Domácí násilí je problém, o němž je potřeba hovořit a šířit osvětu, aby se oběti ale ani svědci domácího násilí nebáli promluvit a požádat o pomoc," říká patron koncertu primátor města Petr Beitl.

Pokud jste se stali svědkem nebo obětí domácího násilí, nemlčte. Obraťte se na policii či intervenční centrum, svěřte se lidem ve vašem okolí nebo zavolejte na bezplatnou anonymní linku důvěry. Senior telefon 800 157 157 a poraďte se, jak dále postupovat.