Na vlastní oči vidět jak vzniká granátový šperk. Jak se opracovává kámen charakteristické červené barvy, vybrušuje do vysokého lesku a sází umnýma rukama zlatníků do vzácného kovu. To spolu s ukázkami tradiční rukodělné řemeslné tvorby umožní expozice turnovského muzea v novém „Kamenářském domě.“

Jedná se o repliku typického roubeného stavení, stojící přímo v areálu muzea. „Není to jen objekt, ale rodí se tu nový „živý dům“, který je inspirován tradicí dobrého českého řemesla. Věříme, že tradičním řemeslem bude náš kamenářský dům nejen inspirován, ale bude jím také v budoucnu žít,“ řekla během slavnostního otevření kamenářského domu ředitelka Muzea Českého ráje Vladimíra Jakouběová.

Dílny i přednášky

Objekt bude sloužit také jako prostor pro konání nejrůznějších výtvarných dílen i pořádání přednášek. V prosinci obohatí rozsáhlé prostory také národopisná expozice o Českém ráji a Pojizeří. Utvořena bude díky pozůstalosti historika, národopisce a ilustrátora Josefa Václava Scheybala, který s muzeem dlouhá léta spolupracoval.

Rozsáhlá sběratelská činnost Josefa Václava Scheybala a jeho ženy a spolupracovnice Jany Scheybalové poslouží i současným badatelům a zájemcům o uchování lidových staveb. „Chtěli bychom vytvořit digitální databázi, kde lidé budou moci dohledat například jednotlivé konkrétní objekty, ale i typické stavební prvky,“ upozornil odborný pracovník muzea Miroslav Cogan. Zájemci by se podle něj mohli inspirovat nejen původním vzhledem, ale nalézt tu i klasické technologie, které by jim umožnily rekonstruovat objekt v souladu s dobovou architekturou.

Začíná Týden starých řemesel

V nejbližších dnech vás v kamenářském domě čeká Týden řemesel. Od úterý 21. září až do pátku 24. září jsou tu připraveny například ukázky zpracování ovčí vlny a broušení drahých kamenů.

„Zlatnický program by tu měl probíhat celoročně. Vytvoříme tu jakési ukázkové centrum pro zákazníky, ale i návštěvníky, kde si na vlastní oči mohou prohlédnout celý technologický postup výroby granátového šperku od neopracovaného kamene po zasazení do kovu,“ upozornil Aleš Hladký z družstva umělecké výroby Granát v Turnově.

Společná minulost

Kamenářský dům má připomenout nejen původní stavby s typickou sedlovou střechou, jaké ve městě stávaly na přelomu 18. a 19. století, ale také společnou minulost Turnova a německého Idar-Obersteinu. Města, která spojuje dlouholetá tradice zpracování drahých kamenů, zlatnictví a šperkařství. „Obnovit kontakty mezi oběma městy se naše muzeum i město Turnov snažilo od konce 90. let. Postupně přerostly v oficiální partnerství a spolupráci právě na poli, které obě města spojují,“ připomněla ředitelka muzea.

V německém Idar – Obersteinu se se brousily prakticky všechny drahokamy, ale ze šperkových kamenů to byly hlavně akvamaríny, trumalíny a odrůdy křemene. „Na rozdíl od Turnova se tu také úspěšně uchytilo broušení diamantů. Do Turnova přicházely k finálnímu zpracování přebroušené kameny, idar–obersteinští obchodníci zase odebírali české granáty,“ dozvíte se v expozici kamenářského domu.

V obou kamenářských centrech se koncem 19. století také snažili o vzdělávání mladých lidí v oboru. V Německu byla v roce 1875 zprovozněna dílna, kde vyučoval specifickému způsobu broušení drahých kamenů turnovský brusič Gustav Postler. V Turnově byla zase z popudu města roku 1884 založena Odborná škola pro broušení a zasazování drahokamů.

Replika památky

Za vznikem kamenářského domu v Turnově nestojí jen snahy napravit historický omyl, kterým bylo zbourání původního roubeného domu č. 19, jenž stál na Havlíčkově náměstí v Turnově, ale i další skutečnosti. „Muzeum v roce 1993 vrátilo v restitučním řízení Dlaskův statek v Dolánkách. Hledali jsme proto jiný prostor, který by v budoucnosti vytvořil prostor pro národopisné oddělení,“ vysvětlila Vladimíra Jakouběová.

Peníze na výstavbu repliky unikátní památky se podařilo získat až před třemi lety z evropských fondů. Stavba vyšla na 7,5 milionů a 25 procent z celkových nákladů uhradil rovným dílem stát a kraj.