Nový moderní kamerový systém bude chránit obyvatele Frýdlantu. Město na něj získalo významnou dotaci z ministerstva vnitra na prevenci kriminality. Vyhledávání kritických míst v ulicích pomáhala i anketa.
„Výsledky průzkumu použijeme k tomu, abychom hledali a nacházeli účinná opatření vedoucí ke zvýšenému pocitu bezpečí, a abychom udělali startovní čáru před spuštěním moderního městského kamerového systému ve Frýdlantě,“ popisoval frýdlantský starosta Dan Ramzer.
Anketa pak hovoří jasně. Strach v místních narůstá mezi kinem a Besedou, v parku v Mezibranské ulici a v okolí kostela Nalezení Sv. Kříže. Kamery pak dodávají odvahu více jak hlídkující strážníci či policisté.
Spustí za pár dní
Nový kamerový systém Frýdlantští spustí v polovině listopadu. „Městská policie ho bude využívat hlavně pro vyhledávání ohlášených případů. Záznam události pak bude sloužit pro dokazování skutku jak pro městskou, tak státní policii,“ uvedl frýdlantský vedoucí strážník František Kloz.
Ačkoli strážníci nebudou záznamy sledovat on–line, budování systému má opodstatnění. „Podařilo se nám například takto odhalit pojišťovací podvod. Řidič tvrdil, že mu někdo zničil vůz na parkovišti, přičemž ze záznamu z kamer je patrné, že s rozbitým vozem již přijel,“ líčil úspěch vedoucí strážník.