Byl to zajímavý paradox. Kořenovským se podařilo získat zhruba sto milionovou dotaci na vybudování kanalizace. Jenže obří projekt za více než sto třicet milionů korun vyžadoval osmadvacetimilionovou spoluúčast, což si obec nemohla dovolit, a tak bývalí zastupitelé rozhodli o tom, že dotaci vrátí. Jenže obec se vize moderní kanalizace nechtěla vzdát a podle starosty Luboše Marka se jí na Státním fondu životního prostřední zřejmě podaří vyjednat lepší podmínky půjčky.


„Za takového předpokladu bychom nakonec dotaci mohli využít a realizovat velký projekt kanalizace a čistírny odpadních vod. Měli jsme připravené i náhradní řešení, ale původní varianta by v každém případě byla ideálnější. Teď budeme zasílat na Státní fond životního prostředí dokumentaci a pokud všechno vyjde, tak budeme moct dát projektu definitivně zelenou a už na jaře by se mohlo začít stavět. Samotná stavba by pak měla trvat zhruba dva roky,“ konstatoval Luboš Marek.


Kanalizaci nutně potřebuje Dolní Kořenov, Horní Polubný a střed obce v okolí nádraží. „Lidé v neodkanalizovaných částech obce mají septiky a jímky, které prosakují a protékají kam nemají. Proto je z místních potoků cítit zápach,“ poznamenal Luboš Marek s tím, že dobudování kanalizace je v Kořenově opravdu nutné.


S tím souhlasí i mnozí obyvatelé. „Je jasné, že finančně to není jednoduché, ale kanalizace je tady opravdu potřeba. Bůh ví, kdo kde má jak udělaný septik, a kam co prosakuje,“ řekla Deníku již dříve Pavla Garwoodová z Kořenova.


Pakliže by se misky vah opět převážily na druhou stranu a Kořenovští by dotaci přece jen museli vrátit, bylo by náhradní variantou za velký projekt vybudování menších čistíren odpadních vod. „Věříme ale, že velký projekt vyjde,“ uzavřel starosta.