Kauza podmáčeného domu a znečištěné studny ve sklepě Jaroslava Šilhána proběhla i pořadem Černé ovce na České televizi.
V nejbližších dnech očekává nejen Jaroslav Šilhán rozhodnutí České inspekce životního prostředí vydané po správním řízení. Inspekce odmítla zveřejnit subjekt, kterému vyměří pokutu. „Řízení je věc neveřejná, v podstatě název subjektu zatím nemůžeme zveřejnit podle zákona,“ uvedl Josef Gruber z české inspekce životního prostředí v Liberci.
Inspekce řešila prosakování odpadních vod do domu Jaroslava Šilhána a znečištění studně. „Voda ze studně páchla po celém domě, kvůli zápachu se s ní nedala ani zalévat zahrada,“ řekl Šilhán.
Situace kolem kanalizace v obci je zamotaná v podstatě již od doby její výstavby. V sedmdesátých letech minulého století byla vystavěna v rámci Akce Z pro tehdejší Místní národní výbor v Jirkově.

Předložil i šokující rozbor vody ze studny

Projekty v rámci Akcí Z spočívaly v dobrovolné práci zadarmo pro obce a města. Po Sametové revoluci se zřejmě dokumenty vztahující se k jirkovské kanalizaci skartovaly. Podle české inspekce životního prostředí je však neoddiskutovatelné, že kanalizace patří městu.
Tomu se na Městském úřadu v Železném Brodě brání. „Někdo tehdy vykopal díry, vložil trubky, ale nebyla a není to kanalizace, za kterou by odpovídalo město,“ uvedl starosta Václav Horáček. Podle něj jde o systémový problém. „Obcím musí dát peníze stát z grantů Evropské unie. Pokud finance dostaneme, kanalizaci vybudujeme,“ dodal Horáček.
Zda se město cítí být tím subjektem, který bude postižen rozhodnutím České inspekce životního prostředí, Horáček neuvedl. „Stále nám vyhrožují. Znovu opakuji, kanalizace nebyla a není města. Pokud to pan Gruber tvrdí, lže a bude to lahůdka pro naše právníky,“ řekl Horáček.
Inspekce očekává konečné rozuzlení na přelomu letošního a příštího roku. „Poradíme panu Šilhánovi i v dalších eventuálních krocích,“ dodal Gruber.
Celá kauza vyplula na povrch po odvysílání pořadu Černé ovce ze dne 21. listopadu loňského roku, která zastihla Jaroslava Šilhána při stavebních pracích na odizolování domu. Tehdy se totiž na dně výkopu začala tvořit kaluž zapáchající vody.
Jaroslav Šilhán vodu vybíral do sudů, aby ji nechal odvézt do čističky. Z rozborů vody ze studny, které si nechal na vlastní náklady zhotovit, lze vyčíst, že zjištěné prvky prokazují znečištění a indikují fekální znečištění. Například počet živých organismů, který má být u pitné vody nulový, dosáhl hodnoty 64 000 jedinců bičíkovců, kteří žijí z odpadů z masa, na mililitr vody.
V době před odizolování domu byl zápach obzvláště intenzivní. „Podle rozborů nebyl dům dlouhodobě obyvatelný. Zápach bych identifikoval jako pach mršiny,“ uvedl Šilhán. „Už jsem udělal vše, co bylo v mých silách. Studna je zničená a nikdo se ke škodě nehlásí,“ dodal Šilhán.
O rozhodnutí správního řízení, eventuální pokutě pro subjekt a dalším aspektům případu se bude Jablonecký deník dále zajímat.