Projekt zahrnuje výstavbu kanalizace v městské části, vybudování kanalizačního přivaděče do Rychnova a intenzifikaci čistírny odpadních vod v Rychnově u Jablonce n. N.

Projektová dokumentace řeší odstranění stávajících kanalizačních výustí z vodoteče Mohelky a jejich přepojení na nově navržený páteřní kanalizační sběrač v ul. Rychnovská. Tento soubor opatření je spolufinancován EU, Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Součástí stavby je kromě odvedení a likvidace odpadních vod také rekonstrukce vodovodu v Kokoníně.

Stavba je koordinována s Libereckým krajem a Krajskou správou silnic LK k přípravě a realizaci obnovy komunikace Kokonín-Rychnov. Město Jablonec n. N. se zároveň podílí finančním příspěvkem na spoluúčasti dotace.

Voda na Šlunkovsku
Studie se zaměřila na vodu v krajině na Šluknovsku

V uplynulých dnech byla úspěšně dokončena část projektu „Kokonín“, a to Jablonec nad Nisou, Kokonín: převedení odpadních vod na ČOV Rychnov“. Vlastní stavební práce probíhaly ve dnech 1. 9. 2020 až 30. 6. 2021. Vyklizení staveniště bylo dokončeno k 31. 7. 2021. Stavba byla dokončena bez vad a nedodělků. Dne 10. 8. 2021 bylo požádáno o kolaudaci stavby a 7. 9. 2021 proběhne na místě stavby závěrečná kontrolní prohlídka stavby, která předchází vydání kolaudačního souhlasu.

Byla vybudována nová kanalizační stoka v úseku mezi křižovatkou „Rychnov/Pulečný/Kokonín“ a prostorem autobusové zastávky v dolní části obce Kokonín před firmou IMP. Pro novou kanalizační stoku bylo dle projektové dokumentace použito potrubí z kameninových trub hrdlových v celkové délce 2 458,2 metrů a 83 ks kanalizačních šachet. Dále byla provedena příprava budoucích stok do ulice Boční a Tyršova stezka, a to pokládkou potrubí v délce 9,9 metrů. Dokončeny jsou finální kryty vozovky nad rýhou. Následovat ba měla v zatím neurčeném termínu kompletní obnova povrchu komunikace Krajskou správou silnic Libereckého kraje (KSSLK). Celkové náklady za dokončené dílo jsou ve výši 32,2 mil. Kč bez DPH.

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Jablonci.
V Jablonci skončí druhá etapa rekonstrukce vodovodu a kanalizace v říjnu

V rámci spolupráce s magistrátem města Jablonec nad Nisou bylo v rámci stavby provedeno odbočení na hranici pozemku Krajské správy silnic LK pro 14 kanalizačních přípojek. Město zajistilo projektovou dokumentaci a zaplatilo tyto práce na budoucích přípojkách.

V realizaci tak pokračují zbývající skupiny opatření:
sk. opatření č. 1: Jablonec nad Nisou, Kokonín, odstranění kanalizačních výustí a rekonstrukce vodovodu (termín dokončení 31. 3. 2023)
sk. opatření č. 3: Rychnov u Jablonce n. N., rozšíření ČOV (termín dokončení 31. 8. 2022).