Opravu kapličky a jejího okolí včetně úpravy zázračného pramene spolufinancovala Správa Krkonošského národního parku. Na záchranu vzácné památky KRNAP věnoval půl milionu korun. „Jedná se o jedno z hlavních míst lidové zbožnosti v západních Krkonoších,“ řekl mluvčí Radek Drahný.
Kaple, k níž se vydávají procesí poutníků již po dvě století, byla postavena v druhé polovině 19. století na místě zázračného pramene. „Pramen prý uzdravoval všechny nemoci, zvláště oči. U pramene byla tři korýtka. Z toho horního se voda pila, u prostředního si unavení poutníci mohli umýt ruce a u nejnižšího nohy. Chodila sem procesí i ze vzdálených farností se zpěvem a předříkávačem,“ vzpomíná Miroslav Kocourek z Bratrouchova.
Přestože byly po roce 1949 náboženské pouti zakázány, místní lidé se zde občas scházeli ke společné modlitbě a mariánským zpěvům. Kaple již byla v minulosti několikrát opravována. Letošní generální opravy inicioval národní park.
„Na opravu památky se podařilo sdružit peníze od Správy KRNAP a soukromých dárců. Bylo nutné provést terénní úpravy, znovu vyrobit a nainstalovat křížovou cestu,“ uvedl Radek Drahný.
Nedělní mše byla současně vzpomínkovou akcí na Jiřího Daňka, který se na opravách kaple podílel, a který zahynul při výstupu na himálajský vrchol Gasherbrum.
Během své existence musela stromkovická kaple čelit nájezdům vykradačů i řádění vichřice. V roce 1975 se ztratil hrací obraz, o 17 let později zloději odnesli více než 20 sošek a sochu Panny Marie s Ježíškem.
V roce 1998 kaple přišla o tělo Ježíše Krista, které někdo sejmul z dřevěného kříže. Z vichřice, která se přes Stromkovice přehnala v roce 1986, kaple vyvázla bez úhony. Okolo kapličky bylo vyvráceno mnoho stromů. Ty, které měly dopadnout na kapličku, se ale zaklínily do sebe, takže zůstaly zčásti stát a památku nepoškodily.