„Smyslem připravované dohody je posílit přátelství mezi občany Jablonce i Kaufbeurenu a povzbuzovat především neformální spolupráci na úrovni jednotlivců a spolků,“ vysvětlil plánovanou smlouvu starosta Petr Tulpa. Právě on vedl devítičlennou jabloneckou delegaci, která přijela o posledním květnovém víkendu na pracovní návštěvu do Kaufbeurenu.

Delegaci z Jablonce uvítal jeho protějšek Steffan Bosse společně s dalšími představiteli města, spolků a společenských organizací.

Setkání čelních zástupců obou měst nebylo první, Steffan Bosse a Petr Tulpa se v průběhu posledních dvou let sešli a diskutovali o možnosti partnerství již několikrát. Na zasedáních městských rad navzájem představili Jablonec i Kaufbeuren.

„Mezi obyvateli Jablonce nad Nisou a Kaufbeurenu existují již řadu let přátelské kontakty. Uzavření partnerské dohody by tedy představovalo oficiální zastřešení dosavadní dlouhodobé spolupráce občanů a institucí obou měst. Zároveň bude možné na společné aktivity a projekty žádat finanční prostředky z komunitárních programů Evropské komise,“ říká Kateřina Hujerová, která má na starosti zahraniční vztahy na Městském úřadě v Jablonci nad Nisou.

Partnerství zakotvené ve smlouvě bude zaměřeno především na oblasti školství, sportu, kultury a na spolupráci mezi oběma úřady a městskými institucemi.

Kaufbeuren je bavorské město s pětačtyřiceti tisíci obyvateli, vzdálené od Jablonce šest set kilometrů. Součástí Kaufbeurenu je i městská část Neugablonz, kde se po druhé světové válce usídlilo asi patnáct tisíc Němců z Jablonce nad Nisou. Šlo o největší komunitu vysídlenců v Evropě. V Neugablonz se nachází jizerskohorské muzeum a galerie jizerskohorských umělců.