Se zajímavou výzvou přišlo vedení města v Rychnově. Navrhují totiž upravit zavedený systém pytlového třídění odpadů o motivační prvek. Čím více lidé odpadu vytřídí, tím větší slevu na poplatku za popelnici získají. „Nelíbilo se mi, že člověk, který třídí, není žádným způsobem zvýhodněn,“ sdělil hlavní důvod zavedení tohoto motivačního prvku starosta města Tomáš Levinský.

Sám přitom přiznává, že inspirací jim byl Hrádek a Turnov, kde již tento systém funguje. „Pokud se v prvním roce zapojí na pět set lidí, bude to z mého pohledu úspěch,“ dodal starosta.

Do programu se bude moci přihlásit každý člověk platící za svoz komunálního odpadu v Rychnově. Na Městském úřadu si vyzvedne barevné pytle na tříděný odpad. Ty budou ovšem vybaveny štítkem s čárovým kódem, který bude identifikátorem jeho konta.

Pytle po naplnění stačí zanést na svozová místa nebo na sběrné místo (U Nádraží), kde společnost provádějící jejich svoz kódy načte a ty se následně zavedou do systému. Každý účastník získá také speciální konto, které bude moci sledovat na internetových stránkách města. Sám tak uvidí, jak velkou slevu bude mít. „Samozřejmě vše bude vedené pod anonymním kódem,“ upozornil na bezpečnost starosta Levinský.

Na celkové výsledky třídění za rok 2015 je podle tiskové mluvčí mluvčí společnosti EKO-KOM, Lucie Müllerové ještě brzy. „Pokud budeme ale hodnotit rok předloňský, tak se Libereckému kraji v třídění odpadů dařilo.

Každý obyvatel tam vytřídil rovných 40 kilogramů papíru, plastů, skla a nápojových kartonů. A k tomu ještě téměř 32 kilogramů kovů,“ dodala. Díky tomu byl náš kraj v republikovém žebříčku na 4. místě.

Zda se motivační systém v Rychnově zavede, bude záležet na únorovém jednání zastupitelů. Ti totiž budou schvalovat novou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Co se ekonomické stránky věci týče, bude moci účastník tohoto programu uplatnit slevu až do 50 procent poplatku za svoz komunálního odpadu. Hlavním faktorem přitom bude množství odpadu, které vytřídí. „Systém třídění komunálních odpadů v ČR, který je na velmi dobré úrovni, funguje řadu let na dobrovolné bázi. Většina obyvatel ČR vidí v třídění odpadů jednu z mála možností, jak mohou aktivně svojí osobní účastí přispět ke zlepšení životního prostředí," řekla mluvčí společnosti EKO-KOM Lucie Müllerová.

Ekonomická motivace obyvatel přitom podle ní nemá v ČR žádný zásadní vliv na zvyšování třídění odpadů. „Motivovat občany ke třídění odpadů je samozřejmě správné a nástrojů k tomu existuje celá řada. Vždy je ale potřeba vyhodnotit celkový přínos do odpadového hospodářství obce," dodala.