„Lidé si stěžují v poklidu. Osobně už jsem ale ze situace trochu nervózní," sdělil Miloš Pala, vedoucí odboru životního prostředí železnobrodské radnice.

Od dubna do června měl sběrný dvůr po dohodě s firmou, která rekonstrukci dvora provádí, mít otevřeno vždy alespoň v pátek odpoledne a v sobotu. Již druhý víkend však zůstanou brány sběrného dvora zcela uzavřeny, úplná uzávěra navíc potrvá celý příští týden.

Stavební firma totiž „narazila" při stavbě komunikací. Objevila se totiž nutnost zpevnění neúnosné zemní pláně a doplnění štěrkových konstrukcí. Následně po zpevnění bude pokládána betonová vrstva konstrukce vozovky, po které není možné během víkendu přejíždět. Teprve následně proběhne pokládka konečného asfaltového povrchu.

„Bohužel v souvislosti se silnými dešti, které nastaly od neděle 21. června, není možno pokračovat v práci na konstrukcích komunikací do doby, než podkladní vrstvy řádně vyschnou," poznamenal Daniel Mach, vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje. Stavba je prodloužena do poloviny července.

Minulý pátek byla se zpětnou platností od pondělí stavba komunikací zastavena s tím, že opětovně byla obnovena tento pátek, pokud již se silné deště nebudou opakovat. Po konstrukci není možné pojíždění byť i osobními auty, proto nelze sběrný dvůr během pátku a soboty provizorně otevřít.

„V příštím týdnu, tedy od 29. června proběhne konečná stavba konstrukcí vozovek, statická zkouška stability podkladních vrstev a betonování podkladní vrstvy. Betonová vrstva musí minimálně tři dny řádně tvrdnou, a nemůže být narušena jakýmkoli provozem," přiblížil Daniel Mach. Proto nelze sběrný dvůr v omezené míře otevřít ani v pátek a v sobotu 3. a 4. července.

A co na to lidé? „Byl jsem tam minulý pátek, bylo zavřeno, nikde nikdo. Viděl jsem, že ta někdo něco vyložil před bránou a měl jsem sto chutí udělat to taky tak. Pak jsem se ale otočil," popsal šestačtyřicetiletý Jan. Lidé opravdu dělají problémy. „Před bránu nám třeba vyloží starý nábytek. Ale přitom si lidé moc nestěžují, sem tam někdo," přiblížil Miloš Pala.

Modernizace sběrného dvora začala v druhé polovině dubna. Součástí projektu je vybudování nového zázemí obsluhy, přejezdová váha, nový dvoukomorový lis, oplocení celého areálu a vyasfaltování hlavní části sběrného dvora. S tím souvisí i vybudování dešťové kanalizace pro odvod vod ze sběrného dvora. Celkové náklady na realizaci jsou ve výši cca 5,8 milionu korun, přičemž téměř 4,7 milionu bude kryto příspěvky Evropské unie (prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí) a Státního fondu životního prostředí.

Celá realizace měla být dokončena v červnu tohoto roku. „Omlouváme se všem návštěvníkům sběrného dvora za dočasné omezení jeho provozu. Věříme, že dočasné omezení bude pochopeno a budeme se těšit na práci v modernizovaném a vybaveném sběrném dvoře opět v obvyklou dobu," doplnil starosta Železného Brodu František Lufinka.