Zaměstnanost vězňů je přínosem nejen pro vězně samotné, protože mají šanci si vydělat nejen na dluhy, jenž většinou mají. Mohou například posílat také alimenty na děti. V neposlední řadě jim malá část výdělku zůstane také jako kapesné.

V příštím týdnu proběhne v prostorách věznice Workshop k zaměstnávání odsouzených. Co je jeho cílem a co by měl přinést? Nejen o tom jsme hovořili se zástupkyní ředitele věznice Janou Königovou.

Kde se zrodil nápad uskutečnit takovouto akci?

Generální ředitelství Vězeňské služby ČR, společně se Svazem průmyslu a dopravy se dohodly na pořádání regionálních akcí s cílem zvýšit zaměstnanost odsouzených. Jedná se o nový přístup, kterým se snažíme oslovit potencionální zaměstnavatele odsouzených v našem regionu.

Co si od toho slibujete?

Doufáme, že se zvýší zájem zaměstnavatelů o práci vězňů a zároveň tak zprostředkujeme odborné veřejnosti všechny informace a výhody s tím spojené.

Jaké jsou vlastně ty výhody?

Je to výhodné samozřejmě z ekonomického hlediska, ale nejen to. V současné době je situace na trhu práce napjatá. My jsme schopni pružně a dlouhodobě řešit požadavky firem, které se týkají počtu pracovních sil, řešení práce přes čas, odpadá proplácení prostojů. V případě pracovní neschopnosti je odsouzený nahrazen jiným vězněm, firmě odpadají náklady na proplácení nemocenských dávek a podobně.

Je to výhodné i pro odsouzené?

Samozřejmě. Odsouzení si zařazením do práce udržují nebo nově získávají pracovní návyky. Je to důležité pro uplatnění na trhu práce po výstupu z výkonu trestu. Dostávají finanční odměnu a tím jsou schopni splácet své případné závazky, například výživné, náklady na výkon trestu, exekuce a pod. Ze zkušeností víme, že odsouzení, se kterými byly zaměstnavatelé spokojeni, získávají po propuštění práci a lépe se pak začleňují zpět do společnosti.

Kolik zaměstnáváte v současné době odsouzených a jakým způsobem?

V roce 2015 byla průměrná zaměstnanost 66 %. V současné době zaměstnáváme 74 % odsouzených a hledáme pracovní uplatnění pro 120 vězňů. Odsouzení se podílejí na zabezpečení chodu věznice, pracují v provozovně hospodářské činnosti, z toho cca 60 vybraných vězňů je zaměstnáno mimo střeženou část věznice. Na základě dohody s Magistrátem města Jablonec nad Nisou odsouzení pomáhají při úklidu města a od dubna letošního roku se tato spolupráce ještě prohloubí. Již tento týden budou odsouzení uklízet kolem památníku v Rýnovicích a čistit les na Prosečském hřebeni.