Rozhodně příjemnější je nyní cesta v jizerskohorských obcích Horní Polubný a Kořenov, kde dokončili rekonstrukci silnice III/29019. Stavbu v pátek 26. června slavnostně otevřel bývalý starosta Desné a současný náměstek hejtmana Marek Pieter, krajský radní pro dopravu Vladimír Mastník i starosta Kořenova Luboš Marek.

Dříve očistec, nyní hladký asfalt

Rekonstrukcí 2,2 km dlouhého úseku, od křižovatky se silnicí I/10 v obci Kořenov až po křižovatku se silnicí III/29018 u kostela v obci Horní Polubný, vznikla modernizovaná komunikace III. třídy se zkapacitněním průjezdu a celkovým zlepšením mnoha parametrů. Stavební práce zahrnovaly také opravu všech propustků, obnovu krajnic, vyčištění příkopů, odvodnění celého úseku i obnovu vodorovného dopravního značení a výměnu svislého dopravního značení.

„Původní vozovka byla ve špatném, místy až v havarijním stavu. Byla porušena hloubkovou korozí, trhlinami a výtluky opravovanými asfaltovou směsí. Oblast Jizerských hor je hojně využívána nejen místními obyvateli, ale zároveň i návštěvníky z celé České republiky a sousedních zemí. Nyní se jim jistě bude cestovat pohodlněji," řekl krajský radní pro dopravu Vladimír Mastník.

Nutnost rekonstrukce ve svém projevu zdůraznil také náměstek hejtmana Marek Pieter. „Naposledy byla cesta opravená před časovkou Závodu míru s dojezdem na vrcholu doskočiště skokanského můstku v Harrachově v roce 1987. Tehdy jsem na této silnici sledoval závodníky a dnes návštěvníky našeho krásného kraje. Je třeba zlepšovat stav i těch silnic, které nezničila povodeň v roce 2010 nebo 2013," řekl.

Kořenov je jednou z nejvýše položených jizerskohorských obcí, přes kterou je vedena tranzitní doprava od státních hranic s Polskem do České republiky po komunikaci I/10.

„V rámci rekonstrukce silnice III/29019 byla v Kořenově také vybudována první meteohláska ve vlastnictví kraje, která je od prosince loňského roku on-line napojena na celostátní síť," připomněl vedoucí odboru dopravy Libereckého kraje Jan Čáp. V zimě zde totiž často docházelo k tomu, že v kopci z Desné do Kořenova uvízly kamiony a blokovaly dopravu.