Veřejná sbírka pro záchranu historického areálu Kittelovsko, který vjizerskohorské obci Krásná vybudoval legendární léčitel doktor Kittel, probíhá od 19. února také vinformačním středisku Tanvald. Z výtěžku sbírky bude spolufinancována rekonstrukce celého areálu. Obyvatelé blízkého i dalekého okolí si díky sbírce mohou připomenout duchovní odkaz pověstmi opředeného rodáka Jizerských hor, jeho průkopnické léčebné postupy i léčitelské schopnosti.
Do konce loňského roku se mezi lidmi na obnovu Kittelovska vybralo 25152 korun. Dům spozoruhodnou pověstí, který proslulý léčitel vybudoval v18. století, je považován za největší roubenou stavbu ve střední Evropě. Kittel zde nejen bydlel, ale také provozoval svou ordinaci, lékárnu a cosi jako horské sanatorium. Vdruhé polovině dvacátého století však Kittelův dům vystřídal řadu majitelů a postupně zcela zchátral. Havarijní stav historického unikátu se rozhodla napravit obec Pěnčín, do jejíhož vlastnictví byl dům převeden. Obec jej nyní spomocí různých finančních zdrojů rekonstruuje.
Svým dílem mohou kopravě Kittelovska přispět sami lidé. Kasička veřejné sbírky čeká na další příspěvky vtanvaldském infocentru každý všední den od 9 do 17 hodin a vsobotu od 9 do 12 hodin.
Jan Josef Antonín Eleazar Kittel, často přezdívaný jako severočeský Faust, se staral o chudé a nemocné vširokém okolí Jizerských hor a Krkonoš. Kuzdravování jako jeden zprvních začal využívat vodoléčbu. Na vlastní náklady vobci nechal postavit kostel sv. Josefa, faru a morový sloup.