Odmítnutí ošetření bolestivého případu zavedlo pacienta k podání stížnosti na zastupující zubní lékařku Danuši Oujezdskou. Údajně na základě této skutečnosti vyřadil stomatolog Lubomír Oujezdský pacienta Jiřího Klase ze svojí evidence.
„Po čtrnácti dnech jsem se chtěl osobně objednat na opravu zubu. Po příchodu lékaře jsem se však setkal s nepříjemným jednáním,“ tvrdí pacient Jiří Klas. „Lékař se mnou skončil a zavřel mi před nosem dveře,“ dodal. Vyřazení z evidence lékaře Oujezdského potvrdila i pravděpodobně budoucí zubní lékařka Jiřího Klase Jana Šimková, která mu akutní péči na doporučení VZP zhruba před třemi týdny poskytla.
Bývalý ošetřující zubní lékař Jiřího Klase se k dané situaci odmítl vyjádřit. K jeho vyřazení však lékaře mohly vést i další skutečnosti, které však lékař neuvedl.
Na vyřazení pacienta zubní lékař nemá z právního hlediska nárok. „Pokud se však ztratí důvěra mezi pacientem a lékařem není nadále vhodné, aby se tyto dva subjekty spolu setkávaly,“ podotkl ředitel pobočky VZP Zdeněk Vokuš s tím, že postup při šetření bude podobný, jako u první stížnosti, kterou Jiří Klas na VZP podal. Případem Jiřího Klase ze dne 26. září se zabývala jak revizní lékařka VZP, tak stomatologická komora.
„Naše revizní lékařka opravdu vyhodnotila případ jako neposkytnutí akutní péče. Vyjádření od stomatologické komory jsme zatím neobdrželi,“ potvrdil ředitel pobočky VZP Zdeněk Vokuš s tím, že provinilá stomatoložka obdrží písemné upozornění na její přístup k danému případu.
„Na stomatologa jsem také podal stížnost na VZP, lékař mi odmítl vydat i zdravotní kartu,“ tvrdí Klas. Povinností lékaře však není zdravotní kartu pacientovi poskytnout.
„Vyřazení pacienta z evidence prošetří náš revizní lékař. Opět musíme zjistit, kdo je na vině, a pak, v případě prokázání pochybení, pošleme upozornění na nepřiměřené chování,“ upozornil Zdeněk Vokuš. Za opakované porušování smluvního vztahu s VZP hrozí lékařům až rozvázání smlouvy s danou pojišťovnou.