Na co jste za rok 2015 hrdý, co se v obci podařilo?

Máme nové zastupitelstvo, kde je šest nových členů z jedenácti a jsem rád, že se aktivně zapojili do práce v zastupitelstvu. Podařilo se nám realizovat přístavbu zádveří a rozšíření sociálního zařízení v kulturním domě v Koberovech, kde práce musely být hotovy za dva měsíce mezi dvěma akcemi, které se v Kulturním domě pořádají. Vzhledem k rozsahu prováděných prací to byl poměrně tvrdý termín. Nakonec se podařilo akci dokončit prakticky v den pořádání plánované akce. Znamenalo to práce i o víkendech a v závěru se pracovalo na dvě směny. Takže byly to nervy, ale podařilo se.

A co se naopak dotáhnout nepodařilo, co zůstává restem do budoucna?

Všechny plánované akce jsme dokončili. Byl předpoklad, že v roce 2015 bude vypsána výzva z Fondu malých projektů Euroregionu NISA, kde máme připraven jeden projekt. Podle informací bude však tato výzva vypsána až v roce 2016.

Co čeká obec Koberovy v roce 2016?

O zařazení akcí na rok 2016 bude zastupitelstvo obce rozhodovat v únoru. Kromě údržby obecního majetku máme připravené projekty na zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu chodníky podél silnice II. třídy v obci. Dále mezi největší projekty bude patřit příprava výstavby rozhledny na Hamštejně.

Práce starostů bývá nevděčná, přesto, vzpomenete si na nějakou humornou situaci, která v souvislosti se starostováním proběhla v roce 2015?

V naší obci máme svoji kabelovou televizi. Přihlásil se nový zájemce, a tak jsem ho šel připojit do předávacího bodu. Jaké však bylo překvapení, když jsem zjistil, že se zde zabydlely včely. Vystavěly si zde šest pláství, vše bylo zalepené voskem a celé si včely bránily.

Co přejete „svým" obyvatelům pro rok 2016?

Vše dobré, rodinnou pohodu a samozřejmě hodně zdraví a štěstí.