Před lety to bylo velké téma, které dospělo až k referendu o odtržení Kokonína od Jablonce. Dnes je jasné, že splašky z kanalizace nepotečou do říčky Mohelky, ale do čističky odpadních vod v Rychnově.

Původní záměr Severočeské vodárenské společnosti (SVS) postavit čistírnu přímo v Kokoníně narazil na odpor tamních obyvatel. Spor se táhl více než deset let, po celou dobu tekly fekálie z domů bez čističek do řeky. „To je samozřejmě špatně. Spousta malých vesnic tak stále funguje, ale část Jablonce? To je ostuda,“ myslí si dvaapadesátiletý Karel z Kokonína.

V letech 2019 až 2021 budou probíhat složité práce na napojení kanalizace z Kokonína na čističku odpadních vod v Rychnově. Jde o projekt SVS, na němž se Jablonec bude finančně podílet a spolupracovat. „V současné době je již podaná žádost o podporu financování z OPŽP. Jak to dopadne, budeme vědět zhruba za půl roku. Je to další krůček k tomu, abychom se dočkali napojení Kokonína na rychnovskou čistírnu odpadních vod,“ uvedl náměstek jabloneckého primátora Lukáš Pleticha. Původně chtěla SVS postavit čističku nedaleko rodinných domů v Kokoníně. Obyvatelé a zvláště zdejší osadní výbor byl proti. Protažení kanalizace do Rychnova stojí třikrát více než čistička v místě. 

Investorem celého projektu, který spočívá jednak ve zmíněném vybudování kanalizace a jednak v rozšíření kapacity stávající čistírny, je SVS. Město se ve schválené smlouvě zavazuje k úhradě poloviny částky ze spoluúčasti k poskytnuté dotaci. Projektová dokumentace na všechny části je již zpracovaná včetně příslušných povolení. „Předpokládaný termín realizace je závislý na termínu poskytnutí dotace, dále na výběru dodavatele a připadá tak cca do období let 2019 až 2021,“ vysvětlil Lukáš Pleticha.

Projekt se může ucházet o dotaci na Ministerstvu životního prostředí i z toho důvodu, že společnost SVS je po loňském odkupu podílu francouzské Veolie společností bez zahraniční majetkové účasti. Město Jablonec bylo mezi obcemi, které v červnu 2017 souhlasilo s podporou procesu vedoucímu k převzetí kontroly nad společností Severočeské vodovody a kanalizace, která je provozovatelem vodárenské infrastruktury vlastněné SVS a odkoupením podílů společnosti Veolia v této servisní organizaci.