Slavnostní požehnání památníku zvaného Pyramida, pod nímž jsou ukryté ostatky vojína Gustava Pählkeho, začne v Kokoníně v ulici Na Svahu v 10 hodin. Pietní akt zakončí salvy a zájemci se pak přesunou do Eurocentra Jablonec. „V malém sále se uskuteční beseda k válečným událostem roku 1866, kterou povede Jiří Náhlovský, člen Komitétu 1866. Po ní pak vernisáží otevřeme výstavu Via Belli ve foyeru Eurocentra,“ připomíná náměstek primátora Lukáš Pleticha s tím, že výstava mapuje průběh celého konfliktu z roku 1866.

Pomník a válečný hrob připomínající prusko-rakouskou válku v Kokoníně, tzv. Pyramida. Tak vypadala původně, jak dokladuje archivní fotografie.
Pyramida opět zazáří v plné kráse, ministerstvo dá dotaci

Vojín Gustav Pählke padl 26. června 1866 u Rychnova. Podle historických pramenů zemřel po zásahu do hlavy. Bojoval v předsunutých pozicích u Dalešic a údajně ho zastřelil jeho kamarád, který si ho v noci spletl s nepřítelem. Kamarád ho odnesl kousek od místa dnešního památníku, kde ho pohřbil.

PÄHLKE NENÍ NA PAMÁTNÍKU SÁM

Stalo se tak v rámci takzvané prusko-rakouské války, jejíž největší střet proběhl 3. července 1866 u Hradce Králové, tedy týden po smrti vojína Gustava Pählkeho. V roce 1874 byla ze starého žulového obelisku vytesána pyramida, stupňovitý kamenný monument na podstavci, a ostatky Gustava Pählkeho našly zázemí pod ní.

V roce 1894 doplnila jehlan deska se jmény občanů Kokonína padlých 3. července 1866 v bitvě u Hradce Králové a 24. června 1866 v bitvě u italské Custozy. Někdejší příslušník pruského 4. magdeburského pěšího pluku by zaplakal, kdyby viděl stav svého hrobu ještě před rokem. Pyramida byla v tak hrozném stavu, že hrozilo její zřícení.

Dělníci usadili 30. května před radnici v Jablonci nad Nisou Sedící figuru, železnou sochu, jejímž autorem je Jakub Flejšar.
O Sedící figuře sochaře Jakuba Flejšara vedou Jablonečané vášnivé diskuze

Kamenné díly pokrývaly řasy a mechy, které postupně zakrývaly veškeré texty na pamětních deskách. Na vrcholu jehlanu scházela kamenná koule s bronzovou pruskou orlicí, na patnících chyběly bronzové lví hlavičky držící kovové řetězy. Podloží pod pomníkem postupně erodovalo a svah ujížděl.

OSTATKY OČISTILI

Práce na opravách byly rozsáhlé. „Celý pomník byl nejprve rozebrán a restaurátor Martin Wagner si kamenné díly odvezl k odbornému ošetření. Poté se vyňaly z hrobu ostatky vojína Pählkeho, které očistil, nakonzervoval a po dobu rekonstrukce uložil místní pohřební ústav,“ přiblížil vedoucí jabloneckého oddělení investiční výstavby Pavel Sluka.

Autorská kapela Ejchu s tanečním doprovodem vystoupila 21. června v rámci Svátku hudby před městskou knihovnou v Jablonci nad Nisou. Dále v ulicích města zahráli například Zura, Funky Beasts nebo Manu Destra.
FOTO: Hudbou oslavili letní slunovart

Stavební firma pak vytvořila novou železobetonovou základovou desku, která zakrývá nyní nerezovou a uzavíratelnou schránku s ostatky a také pouzdro, kam se vložily současné předměty, například tiskoviny. Rekonstrukce památníku stála 1,2 milionu korun. „Na opravu přispělo ministerstvo obrany částkou přes půl milionu korun,“ řekla Jana Matěchová z kanceláře jabloneckého primátora.