Bioodpad, který vzniká ve vězeňské kuchyni byl dosud předáván společnosti zabývající se svozem odpadu, což znamenalo nemalé finanční prostředky. Instalovaný kompostér přemění odpad na úrodný kompost.

„Celá operace je dílem speciálních odolných mikroorganismů, které svojí činností redukují objem vloženého bioodpadu až o 90 procent za jeden den. Nevadí jim ani vysoká teplota, ani kyselost či slanost vložených odpadů,“ přiblížila mluvčí Věznice Rýnovice Monika Králová. Výsledný produkt je kompost, který lze za určitých podmínek prodávat jako výrobek, neboť má platný atest. V podmínkách věznice bude využíván k terénním úpravám nebo ke zlepšení vlastností půdy na záhoncích.