Ve Mšeně a v Jabloneckých Pasekách bylo instalováno sedm požadovaných komunitních kompostérů. V Kokoníně v Rychnovské ulici u mateřské školy bylo zastíněno dětské pískoviště na hřišti a k zastínění dětského hřiště došlo také ve Mšenské 56.

V Proseči zase byly dodány nové lavičky podél cest vedoucích na rozhlednu, stejně jako došlo k doplnění nových laviček kolem Novoveské vodní nádrže. Realizace dalších osmi projektů přechází do roku 2023.