Sedm let sjížděly z výrobní linky v Třebíči autobusy s pohonem na zemní plyn značky Tedom. Podnik jich vyrobil na dvě stě a nyní výroba končí. „K tomuto rozhodnutí jsme dospěli na základě neuspokojivých ekonomických výsledků divize Autobusy v posledních třech letech,“ vysvětlil majitel společnosti Tedom Josef Jeleček.

Zhruba pětatřicet lidí, kteří se na výrobě autobusů podíleli, neskončí na třebíčské dlažbě, ale přejde na jinou práci.

Dokumentaci na výrobu autobusů je firma připravená prodat jiným zájemcům.

Dobrá zpráva pro jablonecký podnik společnosti Tedom: jako celek se chce společnost více zaměřit na výrobu kogeneračních jednotek, což je pro jabloneckou divizi Motory povzbudivé. „Ukončení výroby autobusů v Třebíči se nijak nedotkne výroby motorů v Jablonci. CNG motory pro autobusy TEDOM tvořily jen malou část z celkového objemu výroby motorů v Jablonci, v poslední době navíc část poměrně zanedbatelnou,“ vysvětlil marketingový ředitel společnosti Vlado Murár. Jablonecká divize Motory totiž dodává většinu motorů právě do kogeneračních jednotek mateřské společnosti. Další část objemu jablonecké výroby pak tvoří motory pro externí zákazníky.

Divize Kogenerace zažívá růst poptávky po kogeneračních jednotkách. „Chceme se proto nadále soustředit především na tento segment našeho výrobkového portfolia a k uspokojení zvýšené poptávky po kogeneraci využít i prostory výrobního závodu divize Autobusy,“ doplnil Jeleček.

„Všem našim zákazníkům z řad dopravních podniků a autobusových dopravců budeme samozřejmě i nadále poskytovat plnou servisní podporu a dodávky náhradních dílů po dobu nejméně deseti let,“ uklidňuje vedení společnosti Tedom.

Divize Tedom Motory je nástupnickou firmou Libereckých automobilových závodů - LIAZ, která byla původně založena v roce 1953. Ta prošla velkým technicko-výrobním rozvojem a stala se mezinárodně uznávanou firmou, která své výrobky s úspěchem exportovala do řady zemí.
V roce 2003 se firma se stala součástí holdingu Tedom, jenž byl po dlouhou dobu významným odběratelem motorů LIAZ. Do holdingu Tedom je výroba motorů začleněna jako samostatná divize se sídlem v Jablonci nad Nisou.