Podle stavitele byla výstavba mostku přes Mlýnský potok náročná a byla nutná i práce speciálních hloubkových strojů. Trvala přesně 130 dnů a vznikl zde nový most s rámovou železobetonovou konstrukcí v podloží.„Stavba je poměrně hluboká, takže objem prací byl značný. Naši lidé tu pracovali po celou dobu nepřetržitě, včetně víkendů,“ popsal generální ředitel stavební společnosti SOVIS CZ Petr Smola.

Mezi Semily a Brodem vedla objízdná trasa přes Koberovy a Zelené Háje. Mnoho lidí jezdilo i přes Chuchelnu. Každopádně to znamenalo každý den najet pár kilometrů navíc.

STAV BYL HAVARIJNÍ

Nový most nahradil kamennou stavbu, která byla již v havarijním stavu a také neumožňovala rozšířit silnici tak, aby odpovídala současným dopravním potřebám. Zároveň byla opravena i vozovka mostu v délce 112 metrů a vzhledem k rozšíření komunikace se výrazně zlepšily průjezdní profily. Most bude nyní bezpečnější než ten předchozí. V rámci stavby se rekonstruovalo i odvodnění, bezpečnostní zařízení a svislé dopravní značení.

„Celkové náklady na rekonstrukci činily 14,4 milionu korun a byly hrazeny z rozpočtu Libereckého kraje. Na jaře se na mostě bude dokončovat tenký červený mikrokoberec,“ dodal náměstek hejtmana Marek Pieter.

Zatáčka s mostkem, pod kterým protéká Mlýnský potok, je záludná. To by se mělo změnit k lepšímu. Speciální bezpečnostní protismyková úprava se kvůli nepříznivým klimatickým podmínkám provede na jaře příštího roku. „Barevný asfalt se na silnici v Libereckém kraji objeví úplně poprvé,“ přiblížil Pieter.

Na vozovku aplikují cestáři speciální protismykový nástřik, který zlepší přilnavost pneumatik vozidla v zatáčce. A červené zabarvení přiměje řidiče, aby zbystřili. „Umožnění průjezdu tímto úsekem po relativně krátké době rekonstrukcí uleví všem obyvatelům vesnic na objízdné trase, kterým tímto společnost děkuje za trpělivost při realizaci této poměrně náročné stavby,“ doplnil Petr Smola.

Na silnici se postupně vrátí i autobusové spoje. Ostatně, ty již zajíždějí i do centra městské části Bzí. I tady Liberecký kraj rekonstruoval silnici, dokonce po celé délce vesnice. Oprava byla složitá, silnice je poměrně úzká a jde o jedinou spojnici. Část silnice od obce k silnici I/10 je plná zatáček. „V užších úsecích stavbaři rozšířili vozovku zhruba o jeden metr tak, aby komunikace měla normovou šířku. Ve vybraných místech vznikly výhybny pro bezpečné míjení protijedoucích vozidel,“ popsal Pieter.

Součástí rekonstrukce byla i úprava autobusových zastávek, odvodnění vozovky, dopravní značení, oprava propustků a sanace ujíždějícího svahu. Zcela hotovo má kraj hotovo třeba i na silnicích Líšný – Vrát – Koberovy, Josefův Důl – Hrabětice. Nebo na silnici přes část Albrechtic. „Pro nás je důležité, že tato stavba byla spolufinancována ze Státního fondu infrastruktury, kde dostáváme dotaci 85 procent,“ vysvětlil náměstek hejtmana.

Jedna z největších oprav silnic v příštím roce se dotkne Turnovska. Konkrétně obcí, kudy inkriminovaná silnice prochází, tedy Příšovice, Přepeře, Ohrazenice a Svijany. Rekonstrukce bude stát přes dvě stě milionů korun.