„Dopravní policisté se také zaměřili na dodržování povolené rychlosti v blízkosti železničních přejezdů a přistihli čtyři řidiče, kteří tuto povolenou rychlost překročili,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Sochorová. Všichni hříšníci nezůstali bez trestu, stejně jako dalších pět řidičů, které hlídky přistihly v autech bez bezpečnostních pásů. Kontroly u železničních přejezdů na Jablonecku budou pokračovat i nadále.

Jaká jsou základní pravidla bezpečnosti na železničních přejezdech?
1. Před železničním přejezdem, u kterého je umístěna dopravní značky „Stůj, dej přednost v jízdě!“ musí řidič zastavit vozidlo na takovém místě, odkud má náležitý rozhled na trať.
2. Je jedno, zda se jedná o přejezd pouze s výstražným křížem, světelným zabezpečovacím zařízením nebo dokonce se závorami. Vždy se musí řidič nejprve přesvědčit, že může přejezd bezpečně přejet.
3. Nikdy nespoléhejte na to, že přejezdová zabezpečovací zařízení stoprocentně fungují. Přesto, že svítí přerušované bílé světlo, VŽDY se ještě náležitě rozhlédněte, abyste se přesvědčili, že vlak skutečně nejede!
4. Nepokoušejte přejet přejezd na poslední chvíli, ale zastavte. Tam, kde jsou světla, která blikají, také zastavte a počkejte, až blikat přestanou. Pak teprve jeďte.
5. Velkou chybou je vjet na železniční přejezd ihned po projetí vlaku, nebo když se závory zvedají. Vždy počkejte, až světla zhasnou. Počítejte s tím, že z druhé strany může jet další vlak, který nevidíte.
6. Řidič nesmí vjet na železniční přejezd, je-li dávána výstraha dvěma červenými střídavě přerušovanými světly, dále přerušovaným zvukem houkačky nebo zvonku přejezdového zabezpečovacího zařízení, sklápějí-li se, jsou-li sklopeny nebo zdvihají-li se závory. Dále je-li vidět nebo slyšet přijíždějící vlak, a také nedovoluje-li situace za železničním přejezdem jeho bezpečné přejetí a pokračování v jízdě.
7. Řidič nesmí předjíždět na železničním přejezdu a v těsné blízkosti před ním.
8. Řidič nesmí zastavit a stát na železničním přejezdu a ve vzdálenosti kratší než 15 m před ním a za ním.
9. Ve vzdálenosti 50 m před železničním přejezdem a při jeho přejíždění smí řidič jet rychlostí nejvýše 30 km/h.
10. Svíti-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení, smí 50 m před přejezdem a při jeho přejíždění jet řidič rychlostí nejvýše 50 km/h.

Pokud se dostanete do tíživé situace tím, že vám vozidlo přestane jet zrovna v okamžiku, kdy budete stát na železničním přejezdu, pak musíte vozidlo ihned odstranit mimo trať. Pokud toto nelze učinit, musíte zajistit, aby řidiči kolejových vozidel byli před nebezpečím včas varováni.
- Posádka vozidla musí opustit vozidlo uvíznuté na trati – co nejrychleji!
- Pokud je to možné, pokuste se vozidlo odstranit z jízdní dráhy vlaku. Bezpečná vzdálenost začíná 2,5 metru od osy nejbližší kolejnice. Pokud vozidlo odstranit nelze, zastavte železniční provoz.
- Pro zastavení železničního provozu z bezpečnostních důvodů, např. auto uvízlé na přejezdu, okamžitě volejte některou z tísňových linek 112 nebo 150.
- Operátor vás navede ke sdělení čísla přejezdu. Čas, který k tomu bude potřebovat, můžete zkrátit, pokud se již v průběhu volání podíváte na zadní stranu ramene výstražného kříže (přejezd bez světelného zařízení) nebo na zadní stranu světelné skříně. Číslo přejezdu má tvar Pxxxxx a je umístěno na všech výstražných křížích nebo světelných skříních.