Evropské směrnice pro stravování jsou v mnohém jiné, než byly směrnice národní. O jejich dopadu se těsně před vstupem vedly sáhodlouhé diskuse a reakce některých restauratérů hraničily často až s hysterií. „Na tu dobu si vzpomínám, hygiena a obchodní inspekce mně naháněly hrůzu z evropských směrnic,“ říká majitel restaurace na Jablonecku, který nechce být jmenován.
Nové povinnosti dávají možnost skladovat pokrmy i delší dobu než někdejší národní normy. Provozovatel však musí splnit podmínky systému HACCP o technologii skladování potravin. Například na každém předepsaném obalu pokrmu by měla být visačka s datem a časem vaření.
Pravdou je, že se v pohostinství mnoho věcí změnilo. „ Restaurace jsou dnes na vyšší úrovni než na počátku devadesátých let,“ říká Milena Frühaufová, vedoucí odboru hygieny výživy Krajské hygienické stanice Liberec. Otřesné případy porušování hygieny téměř vymizely. Spousta vesnických hospůdek však svůj boj s byrokracií vzdala. „Kvůli požadavkům, které jsou složité, dávno hotová jídla nevaříme,“ dodává majitel restaurace. Někteří restauratéři ale moc zájmu o normy neprojevují. „Na seminář k směrnicím pro stravování přijelo z celého kraje šest zájemců,“ konstatuje Milena Frühaufová.