Obecně závazná vyhláška z roku 2004 může začít platit. Rozhodl o tom až Ústavní soud. Vyhláška projde jen kosmetickou úpravou.
„Oddělením dozoru Ministerstva vnitra v Liberci bylo požadováno, aby většina článků ve vyhlášce byla zneplatněna. Napadali vyhlášku celou, nelíbilo se jim skoro nic,“ upřesnil Stanislav Pelc, místostarosta obce.

Vedení obce si za svou vyhláškou napevno stálo a požadovalo ji ponechat v platnosti v celém znění. „Následně jsme byli dvakrát pozváni na ministerstvo do Prahy, kde nám bylo předneseno, že oni vyhláškám rozumí, a že mají špičkové právníky, tudíž nemáme šanci ve sporu s nimi uspět,“ popsal Luboš Marek, starosta Kořenova.

„Úředníci dokonce tvrdili, že obec zrušení vyhlášky jen protahuje, že stejně bude zneplatněna podle návrhů ministerských úředníků,“ dodal Luboš Marek.
Pro nesmlouvavý postoj obce putovala vyhláška až k Ústavnímu soudu. Obecně závazná vyhláška obce Kořenov byla poprvé projednávána na Ústavním soudu již v květnu letošního roku.


„Obecně závazné vyhlášky se k Ústavnímu soudu dostávají. Žádná jiná instituce nemá právo vyhlášku zrušit,“ upřesnil Michal Spáčil, tiskový mluvčí Ústavního soudu.

V posledních letech se počty obecně závazných vyhlášek, které směřují k Ústavnímu soudu, mírně snižují. Od roku 2002 do současnosti byla soudu předána necelá stovka vyhlášek, nerozhodnuto zůstává v současné době sedm.

Oddělení dozoru vyhlášku prostuduje, případně pozastaví účinnost. Vstoupí do jednání s obcí a navrhne změny. Pokud obec nereflektuje, navrhne Ústavnímu soudu zrušení vyhlášky.

Vyhláška ihned vstupuje v platnost
Obecně závazná vyhláška prošla jen dvěma kosmetickými úpravami. Obec zvítězila.

Jako vítězství Davida nad Goliášem působí nález Ústavního soudu ve věci Obecně závazné vyhlášky č. 2/2004 „O zajištění a udržování čistoty veřejných prostranství a veřejné zeleně a zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s chovem a držením psů na území obce Kořenov.“
Přitom ministerstvo vnitra podalo Ústavnímu soudu návrh na zrušení této vyhlášky. V současnosti jich na vyřízení soudem čeká sedm. Většina sporných vyhlášek se ale až k Ústavnímu soudu nedostane.

„Obec může vyhlášku sama dobrovolně změnit, tedy vydat změnu či novelu,“ upřesnil zaměstnanec ministerstva vnitra. To však nebyl případ Kořenova. Jeho obecně závazná vyhláška může vstoupit v platnost.

Obec tedy může začít vyžadovat plnění vyhlášky. „Celou dobu jsme věřili, že máme pravdu. Vyhlášku jsme měli pozastavenu, nyní již funguje,“ upřesnil Stanislav Pelc, místostarosta Kořenova.

„Soud rozhodl ve prospěch obce. I malá obec má právo na spravedlnost. Na tomto případu je vidět, že i malá obec má šanci dovolat se spravedlnosti proti všemocným pánům,“ dodal Stanislav Pelc.

Že mnohdy neuspějí s návrhy na rušení vyhlášek, potvrdil i úředník ministerstva vnitra v Praze. „Vždy neuspějeme,“ podotkl.
Plné znění vyhlášky i s nálezem Ústavního soudu přinesl obecní Kořenovský zpravodaj. Z vyhlášky mimo jiné vyplývá povinnost všech majitelů pozemků minimálně jednou ročně travnaté plochy posekat. „Od příštího roku budeme sekání striktně požadovat,“ dodal místostarosta Kořenova.

Ústavní soud má takzvanou negativní legislativní kompetenci. Může rušit nejen obecně závazné vyhlášky, ale i zákony. ÚS je soudním orgánem ochrany ústavnosti, jehož postavení a kompetence jsou zakotveny přímo v Ústavě České republiky. Sídlem ÚS ČR je Brno.