Korunu, která zdobila čelo Otce vlasti, císaře římského a krále českého Karla IV., ale i dalších evropských vládců, můžete spatřit v Turnově.

Turnov – Vídeň – Karlštejn

Jde o repliku koruny Svaté říše římské. Podle historických pramenů dal původní klenot zhotovit v X. století Ota Veliký těsně před tím, než jej papež prohlásil za císaře Říše římské.

Klenot byl muzeu zapůjčen z hradu Karlštejn, kde je součástí stálé expozice. Originál je umístěný ve vídeňském hradě Hofburg. Na světě jsou pouhé čtyři kopie vzácného korunovačního klenotu.

„Jde o korunu, kterou jako první a jediný z českých panovníků vložil na svou hlavu Karel IV. při korunovaci roku 1346 na Karlštejně a která sloužila nejen jako symbol, ale i klenotnice císařského pokladu, setrvala pouze do roku 1406. Poté byla Karlovým synem Zikmundem Lucemburským převezena do Uher a později do Vídně,“ vysvětlil putování klenotu odborný pracovník turnovského muzea Miroslav Cogan.

V Turnově bude císařská koruna vystavena pouhopouhý týden. Vidět ji můžete pouze do neděle 19. září.

Císařská koruna je dílo českých rukou

Repliku unikátního klenotu vytvořil turnovský zlatník Jiří Urban. A jak už to v životě bývá, k životnímu dílu jej přivedla náhoda.

Jeho syn Jan prý našel na internetu zprávu o vypsání soutěže a otce přihlásil. „Předpokládali jsme, že jde o výrobu jednoduché koruny pro nějakou novou atrakci, při níž bude obnovena tradice tehdejšího průvodu z Prahy na Karlštejn,“ podotkl Urban.

Teprve po vyrozumění zjistili, že se jedná o zhotovení co nejvěrnější kopie klenotu světového významu. „Teprve tehdy jsme si uvědomili, jak velké sousto jsme si vzali a poprvé jsem zaváhal. Uvědomil jsem si, že je to pro mě obrovská výzva, která se už nikdy nebude opakovat, protože císařská koruna se v naší branži dělá jen jednou v životě, a mnohdy ani to ne,“ upřesnil známý umělec.

Práce trvala čtrnáct měsíců. Denně trávil hodiny pod lupou s miniaturními pájkami, jednotlivé části vkládal opakovaně do ohně a kyseliny ve stálém nebezpečí, že tenký materiál ve spojích tuto proceduru nevydrží. Musel se vypořádat s náročnou technologií pájení mnohdy až filigránských detailů.

Na rozdíl od zlatého originálu je zhotovena z pozlaceného stříbra. „Originál váží 3,5 kilogramu, kopie o něco méně, protože zlato je těžší kov,“ doplnil Miroslav Cogan z turnovského muzea.

Odkazuje také na židovské krále

Ozdobu a symbol panovníků Říše římské, tedy jakési sjednocené středověké Evropy, tvoří osm kovových částí ozdobených drahými kameny.

„Originál je zdoben leštěnými valouny ze safírů, smaragdů, rubínů a perel. V té době šlo o nejvzácnější kameny, protože diamant se ještě neuměl opracovávat,“ přiblížil doktor Cogan.

Na kopii byly vzácné kameny nahrazeny kompozičním sklem. „Je to logické, kameny byly unikátní, nahradit je není prakticky možné, nehledě na jejich cenu, která by vznik koruny prodražila mnohonásobně,“ říká odborník.

Kovové části, neboli desky, jimž dominuje kříž, zdobí smaltované části s výjevy ze Starého a Nového Zákona.

„Znázorňují Ježíše Krista s cherubíny a starozákonní krále Davida a Šalamouna. Má to dva významy, jednak odkazuje na křesťanskou tradici a navíc symbolizuje určitou návaznost. Představovala panovníka jako pokračovatele starozákonních králů,“ vysvětlil Miroslav Cogan.

Koruna se vrátila na Karlštejn

Dílo turnovského výtvarníka nemá jen hodnotu uměleckou, ale i historickou.Na Karlštejně byla dosud k vidění pouze replika svatováclavské koruny. Odznak moci českých králů.

Nyní tam budou po dlouhých staletích opět symboly koruny českých králů i římských císařů, jako tomu bylo v době vlády Karla IV.

Ostatně „Otec vlasti“ nenechal Karlštejn vybudovat jen jako symbol svého majestátu, ale především jako klenotnici sloužící k ochraně říšských korunovačních klenotů a listin.

Muzeum a klenoty Českého ráje

Turnovské muzeum již loni vystavovalo kopii českých korunovačních klenot, letos na jaře tu byla vystavená i pozdně gotická monstrance.

Otevřeno má denně od 9. 00 do 17.00 hodin. V sobotu a neděli s polední pauzou mezi 12.00 a 13.00 hodinou. V pátek je připravena také beseda s autorem unikátního šperku, zlatníkem Jiřím Urbanem. Setkání začíná v 10.00 a v 15.00 hodin.