Kostel svatého Václava v Harrachově je na první pohled obyčejný. Pod střechou ale skrývá trochu tajemnou a určitě duchovní výstavu starých liturgických předmětů. Bible, obrazy, sošky svatých, torzo ukřižovaného Ježíše Krista, ceremoniální hábity. Vše působivě nasvíceno doslova dýchá křesťanskou mystikou.

To potvrzují i oslovení návštěvníci kostela. „Byl jsem se tam podívat už dvakrát, nevybavuji si, že bych někde viděl něco podobného. Stojí to za shlédnutí,“ pozval do kostela Jiří Novotný, který do Harrachova jezdí z Jablonce nad Nisou pravidelně. A je vskutku co obdivovat.

Nikdy by tady podobná výstava nevznikla, nebýt místního faráře Ivo Kvapila. „Na cestách jsem na podobné využití půdních prostor kostelů narazil, takže to vlastně není moje myšlenka,“ řekl skromně s úsměvem.

Zahájení 13. ročníku projektu Národního památkového ústavu Po stopách šlechtických rodů s podtitulem Harrachové – vznešenost zavazuje.
Akce a speciální prohlídky. Památkáři vyhlásili rok 2023 rokem hrabat Harrachů

K výstavě ho popostrčil zajímavý nález, když se před lety krov majestátní střechy důkladně rekonstruoval. Na půdě našli dělníci sochu Ježíše Krista bez rukou. Bylo zřejmé, že byla před mnohými lety sejmuta z kříže a na půdu odložena. „Nikdo netuší, kde původně socha stála. Zda v kostele, na místním hřbitově nebo někde úplně jinde. To už se asi nedozvíme,“ popsal Kvapil.

Krásná, byť vážně poškozená socha nedala římskokatolickému faráři spát. Když poté objevil další staré věci spojené s historií kostelů ve své farnosti, bylo mu líto je nechat zlikvidovat. A tak pod střechou harrachovského kostela vznikla široká lávka, za jejímž zábradlím jsou vystavené historické liturgické předměty ze západní části Krkonoš, přesněji z farnosti, kterou má Ivo Kvapil na starosti.

Své místo tu tedy nalezly krásné předměty nalezené v kostelích v Harrachově, ale i Rokytnici, Jablonci nad Jizerou nebo Poniklé.

Asi nejvzácnější kouskem sbírky je torzo Křížové cesty z Rokytnice, pět obrazů namalovaných na dřevěných deskách. Texty odhalují, že tento soubor vznikl nejméně za první republiky, tedy v době, kdy na většině pohraničí žilo německé obyvatelstvo.

Lenka Konvalinková miluje Harrachov a hory kolem něj.
Lenka Konvalinková i po sedmdesátce sedá za volant taxi a zvelebuje Harrachov

Taktéž z Rokytnice pochází i křídlový oltář, nejipozantnější část výstavy. Zaujme i prastarý dřevěný mechanismus na spouštění kostelního lustru z dob, kdy se kostel osvětloval přímým plamenem. Návštěvník na výstavě uvidí i torzo původního skleněného zvonu ze zdejší kaple svaté Alžběty.

„Jde o další zajímavost našeho města. Jsme široko daleko jediná obec, která má kostel otevřený pro veřejnost celé dny. Škoda, že je výstava na půdě kostela otevřená jen při významných akcích ve městě, ale tady narážíme na personální limity,“ sdělil starosta horského města Tomáš Vašíček.

Sám už výstavu navštívil několikrát. „Mám rád takové to tajemství kolem Ježíše Krista, života a smrti. Tady na vás vše doslova sáhne,“ doplnil. Kostel svatého Václava v Harrachově je kromě výstavy zajímavý i empírovým, částečně skleněným oltářem v převažující černé barvě.

Zvony pro Harrachov

Kromě výstavy v kostele se Harrachov může po osmdesáti letech pochlubit znějícími zvony. Za ně, jejich osazení do věže a další přípravné práce, zaplatí církev celkem 1,25 milionu korun.

„Schází nám doplatit nějakých tři sta tisíc korun, to chceme splatit ještě letos. A pak se chceme vrhnout na obnovu varhan, které byly vyrobeny v roce 1826 a od té doby neprošly důslednější rekonstrukcí,“ doplnil Kvapil.

Zvonař Petr Rudolf Manoušek (se žlutou helmou) dohlíží na instalaci zvonů ve věži kostela svatého Václava v Harrachově.
Podívejte se: Zvony znějí Harrachovem. Po 80 letech

Tři nové zvony zní Harrachovem od května loňského roku. Největší je zasvěcen Bohu, prostřední svatému Václavovi a nejmenší Panně Marii. S financováním pomohla i veřejná sbírka. Obyvatelé, věřící a přátelé Harrachova se na ně skládali čtyři roky. Přispěli cirka 300 tisíci korunami. Do sbírky vstoupilo i samo město.

„Lidé pomohli výraznou sumou, velké díky patří investorovi, připojila se i radnice,“ vyzdvihl Radek Pilař, předseda Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu Harrachova a jeden z příznivců návratu zvonů. Pomoci farnosti splatit celkovou částku za zvony mohou zájemci prostřednictvím transparentního účtu 115-8332350257/0100.