Před tím musí být od holubího trusu vyčištěn prostor věže a také musí město zabezpečit větrací otvory proti vniku těchto ptáků. Nutná je i dezinfekce prostor. Poté začnou práce na modernizaci, které by měly finalizovat na konci července.

Rekonstrukci bude financovat samo město Tanvald - Šumburk nad Desnou, a dle předběžných odhadů půjde o několik desítek tisíc korun.