„Mám ráda zvuk varhan, v kostelech znějí majestátně. Nevynechala jsem snad jediný ročník,“ říká Věra Malá z Jablonce.

JUBILEJNÍ CD

Letos si domů odnese i dárek. Od 26. července lze koupit v v informačním centru v Domě manželů Scheybalových v Kostelní ulici zakoupit i jubilejní CD Jablonecké varhany.
Nahrávka pěti jabloneckých varhan vznikla ve spolupráci s varhanním mistrem Michalem Novenkem. „Nejde jen o zachycení zvukové podoby těchto královských nástrojů, ale dramaturgicky využívá různých dispozic nástrojů k zachycení kulturně historických souvislostí, které v Jablonci přinášelo soužití národností i různých náboženských komunit. CD nazvané prostě Jablonecké varhany bude slavnostně uvedeno na koncertě k poctě sv. Anny 25. července v kostele sv. Anny,“ upřesnila Petra Handlířová z Jabloneckého kulturního a informačního centra, které má program na starosti.

Turisty pak nepochybně potěší i pamětní razítko s motivem kostelů a turistická vizitka, která bude od poloviny července v prodeji také v Domě manželů Scheybalových.
Program akce začne v úterý 11. července v kostele nejsvětější Trojice ve Mšeně koncertem Italský večer.