Již čtvrtý program kotlíkových dotací bude vyhlášen ve středu 1. června. Stejně jako v předchozích výzvách budou občané žádosti podávat elektronicky. Přijímat se začnou v pátek 1. července.

Opět bude podpořena výměna starých kotlů 1. či 2. emisní třídy, a to za kotle na biomasu, plynové kondenzační kotle či tepelná čerpadla.

Celkem se již vyměnilo v kraji na 4 500 starých kotlů a byla investována bezmála půlmiliarda korun do zlepšení stavu ovzduší v regionu.