Žádosti o finanční příspěvky budou přijímány od pondělí 30. října od 16 hodin. Lidé je mohou podat pouze elektronicky.

Elektronickým podáním žádosti na webových stránkách kraje si žadatelé zajistí pořadí podle data a času doručení. Až poté musí do 10 pracovních dní doručit vytištěnou a podepsanou žádost včetně příloh na podatelnu Krajského úřadu Libereckého kraje osobně či poštou (doručení listinné části žádosti již nebude mít vliv na pořadí).

„Oproti předchozím výzvám bude podporována výměna starých kotlů pouze 1. a 2. emisní třídy za kombinované kotle na uhlí a biomasu s automatickým přikládáním, tepelná čerpadla, plynové kondenzační kotle, nebo za kotle výhradně na biomasu,“ informuje krajská radní Radka Loučková Kotasová, která má program kotlíkových dotací ve svém resortu.

Žadatelé mohou získat finanční podporu od 75 tisíc až do 120 tisíc korun, záleží na druhu pořízeného zdroje tepla. V případě nákupu kombinovaného kotle to bude příspěvek v nejnižší výši. Pokud majitel rodinného domu pořídí tepelné čerpadlo nebo automatický kotel výhradně na biomasu, může získat až 120 tisíc.