Vloni opravy pokračovaly a nových devět oken vyšlo kraj na bezmála 119 tisíc korun. I letos město žádá o příspěvek, a to na výměnu dalších dvanácti kusů. K úplnému dokončení obnovy bude třeba ještě vyměnit okna v zázemí informačního centra, na chodbách a v obřadní síni radnice, ve které se nacházejí barevná vitrážová okna. Výměna vitráží bude finančně nejnáročnější částí obnovy. Plánovaný termín dokončení poslední části výměny oken je rok 2024. Závisí to na finančních možnostech.