Za hlavní úspěch kraj považuje zejména prodej nepotřebného školského zařízení v Hejnicích. Ten prodal za 22 milionů korun Jednotě bratrské. Ta ve městě zachová střední školství prostřednictvím církevní střední školy. Peníze, které kraj za prodeje utržil, využije na realizaci plánovaných investic.

Kraj prodává nepotřebný nemovitý majetek, pro který nemá využití a do budoucna pro něj nemá perspektivu, průběžně. Nabízí ho formou otevřeného nabídkového řízení poté, co o prodeji nepotřebného majetku rozhodnou orgány Libereckého kraje a v interním nabídkovém řízení se mezi krajskými příspěvkovými organizacemi nenajde žádný zájemce. Ve výjimečných případech Liberecký kraj uskutečňuje prodeje nemovitého majetku předem určenému zájemci.

Jedná se o nemovitý majetek, který je z praktického hlediska nemožné nebo nehospodárné převést na jinou osobu než je zájemce. U každého prodeje dělá kraj maximum pro to, aby prodejem těchto nemovitostí nenarušil další rozvojové plány samospráv, v jejichž katastru se dané objekty nebo pozemky nachází.