„Peníze budeme rozdělovat ve čtyřech dotačních programech,“ uvedla radní pro kulturu Květa Vinklátová. Nejvíce, přes 11 milionů, kraj věnuje na obnovu památek. Dva miliony korun jsou vyčleněny na kulturní aktivity, jako jsou koncerty, divadlo apod., 300 tisíc na stavebně historický průzkum a zbývajících 3 a půl milionu půjde na rozvoj cestovního ruchu, tedy zejména na propagaci a do informačních center.