Tři velmi frekventované silnice v Libereckém kraji, dvě stávající a jedna teprve navrhovaná, by si podle státu měly v budoucnu „pohoršit“, tedy být zařazeny do nižší kategorie, co se týká rozměrů a rychlosti provozu, než v jaké byly zaškatulkovány doposud.

Vedení Libereckého kraje se ohrazuje proti aktualizované verzi dokumentu Kategorizace dálniční a silniční sítě ČR, který zpracovalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). „Vzhledem k tomu, že změny v kategorizaci silnic se dotýkají i samosprávy, musíme se k nim vyjádřit,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Martin Sepp.

Podle návrhu ŘSD má dojít k přeřazení do nižší kategorie u silnice I/35 mezi Bílým Kostelem nad Nisou a Hrádkem nad Nisou, silnice I/10 mezi Turnovem a Tanvaldem a plánované rychlostní komunikace R 35 mezi Turnovem a Ktovou.

Bílý Kostel – Hrádek

Dvoupruhová silnice I. třídy mezi Bílým Kostelem a Hrádkem nad Nisou nyní spadá do kategorie silnic, u nichž je možné vybudovat čtyři jízdní pruhy. ŘSD navrhuje zařadit tuto silnici do kategorie povolující pouze dvoupruhové uspořádání, s čímž kraj nesouhlasí.

„Jedná se o hlavní silniční tah do Polska a Německa. Intenzita dopravy se ještě zvýší po otevření nového silničního propojení v Hrádku nad Nisou. Proto by bylo vhodné, kdyby silnice byla zanesena v kategorii čtyřpruhů, aby mohla být v budoucnu stavebně rozšířena,“ vysvětlil náměstek hejtmana.

Turnov – Tanvald

Zásadní výhrady má Liberecký kraj i k vyřazení stávající silnice I/10 v zhruba třicetikilometrovém úseku mezi Turnovem a Tanvaldem ze sítě státních silnic I. třídy. Kraj se obává, že by tím náklady spojené s údržbou a opravami silnice klesly na jeho bedra.

„Již nyní máme dost starostí s údržbou více než 2100 kilometrů krajských silnic, nepotřebujeme rozšiřovat naši silniční síť o další silnice,“ prohlásil Sepp. Silnice je součástí mezinárodní trasy E65 a slouží jako hlavní dopravní tepna z vnitrozemí do Polska přes hraniční přechod v Harrachově, přijíždějí po ní tisíce turistů z Polska do Česka. „Vzhledem k mezinárodnímu charakteru silnice bychom museli zajistit rozšířenou zimní i letní údržbu a opravy, což by ještě víc zatížilo krajský rozpočet,“ odůvodnil náměstek.

Podle ŘSD by ovšem zmiňovaný úsek silnice měl být v budoucnu dopravně vytížen mnohem méně než dnes. „Souvisí to mimo jiné i s dlouholetou snahou obcí na obou stranách hranice omezit tranzitní dopravu přes Krkonoše,“ uvedl Josef Jeníček z liberecké pobočky ŘSD. Hlavní dopravní zátěž tranzitu mezi Českem a Polskem mají v budoucnu místo hraničního přechodu v Harrachově převzít trasy I/35 přes Hrádek nad Nisou a R 11 přes Královecké sedlo v sousedním Královéhradeckém kraji.

Turnov – Ktová

Třetí změnou v kategorizaci silnic, s níž Liberecký kraj nesouhlasí, je zanesení zhruba patnáctikilometrového koridoru plánované rychlostní silnice mezi Turnovem, Ktovou a hranicí kraje do nižší kategorie silnic, která počítá s menší šířkou čtyřpruhu a nižší rychlostí provozu. „Vzhledem k intenzitě dopravy je nutné v tomto úseku přemýšlet o kategorii rychlostních silnic,“ odůvodnil Sepp.

Podle ministerstva dopravy není kategorizace silniční sítě akutním problémem. „Změny v zařazení silnic jsou otázkou vzdálené budoucnosti,“ sdělil ČTK mluvčí ministerstva Karel Hanzelka.