Právě ten se totiž jako jeden z pouhých dvou (!) v ČR zapojil do pilotního projektu Ministerstva práce a sociálních věcí. To získá peníze z evropských fondů. Celkově tak rozdělí během následujících čtyř let 400 milionů korun. Umožní to podpořit až 20 tisíc dětí ročně.

O peníze požádají školy, nepůjdou tedy rodinám, ale přímo na nákup potravin, aby dávky nemohly být zneužity. Hlavním kritériem je, aby rodina splňovala podmínky žádosti o hmotnou nouzi.

V Libereckém kraji je podle odboru školství takových dětí zhruba tři a půl tisíce. O pomoc zatím požádala přibližně desetina. Celkem 373 rodin.

„Informovanost zatím není velká a také jde o pilotní projekt," zdůvodnil hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Jeho slova potvrdila i Eva Martinková z odboru školství, která má školní stravování na starosti.

„Zatím jde o zkušební období, kraj se zapojil do pilotního projektu, věřím, že v příštím školním roce bude žádostí víc," uvedla Martinková. Limitující mohou být ale i podmínky. Například ta, která vyžaduje, aby byl žadatel, tedy rodič, v kategorii hmotné nouze po dobu dvaceti měsíců.

To ale neřeší akutní potřeby rodin, které se ve finanční tísni ocitly náhle. Například ztrátou zaměstnání nebo po rozvodu, kdy se samoživitelky ocitnou často bez jakýchkoliv prostředků, protože partner neplatí výživné.

Takový problém by rodinám mohl pomoci vyřešit projekt Obědy pro děti Nadace Women for Women. „Tam nejsou požadavky na dobu, kdy je rodina v hmotné nouzi tak přísné," dodává Martinková. Ani tam se ale nedají žádosti zneužívat a prostřednictvím škol proudí pomoc k dětem navíc velmi rychle a velmi efektivně.

Žádosti bude ministerstvo posuzovat od 1. března. Děti by tak mohly mít uhrazené obědy ještě do konce letošního školního roku. Žádat mohou rodiče nejen školáků, ale i dětí v MŠ.

„O potravinovou pomoc pro děti usilujeme dlouhodobě, proto jsme se do pilotního projektu zapojili," zdůraznila radní školství Alena Losová. Na letošní rok kraj přispěl ze svého rozpočtu částkou 190 tisíc, které konkrétním dětem v Libereckém kraji putovaly prostřednictvím projektu Obědy pro děti. „Rozhodně jde o dobře vynaložené peníze, které pomáhají konkrétním dětem a rodinám v tísni," uzavřela Losová.