V pátek vedení KNL představilo další čtyři zařízení, která tentokrát urychlí a zkvalitní práci radiologického oddělení.

Nejúspěšnější rok v historii nemocnice

„Celkově se za letošek jedná o částku asi 248 milionů z evropských dotací a dalších sto milionů z vlastních zdrojů. Co se týče přístrojového vybavení, troufám si říct, že máme za sebou nejúspěšnější rok v historii nemocnice," vysvětlil ředitel KNL Luděk Nečesaný.

Podle něj byla Krajská nemocnice Liberec na zdravotnickém poli zřejmě nejúspěšnější v celé republice.

Za převážně evropské peníze se nemocnici podařilo nakoupit 170 přístrojových kompletů, které v sobě zahrnují například pořízení více než 190 lůžek, 13 plně vybavených operačních sítí s nástroji, 13 monitorů vitálních funkcí pro chirurgický JIP, 8 anesteziologických přístrojů nebo sedm vrtaček pro kostní chirurgii.

Zaměstnance čekají velké odměny

Jak ředitel Nečesaný dodal, úspěch liberecké nemocnice pocítí nejen její pacienti, ale také samotní zaměstnanci, kteří dostanou mimořádné odměny.

Nejnovější investicí jsou nové rentgeny. Nemocnice je pořídila za 23 milionů korun a umožní především rychlejší odbavení pacientů. Oproti přístrojům, které oddělení využívalo dosud, využívají ty nové přímou digitalizaci. V praxi to znamená, že zatímco předtím byl výsledek vyšetření znám například až za hodinu, teď bude k dispozici okamžitě. „Dokonce jsme museli přidat jednu kabinku," vysvětlil primář radiodiagnostického oddělení Ladislav Endrych.

Kromě rychlosti přinesou nové přístroje také kvalitnější a přesnější diagnostiku. „Na rozdíl od klasického rentgenu umožňují zobrazení orgánů v reálném čase. Využívá se tak především k zobrazení trávicí trubice," vysvětlil primář a dodal, že se podařilo obnovit 75 procent technologií na oddělení.