Sběrný dvůr odebere od lidí zdarma objemný odpad

Železný Brod – V pátek a v sobotu mohou obyvatelé Železného Brodu bezplatně dovést velkoobjemový odpad na zdejší sběrný dvůr. Dvakrát ročně se od poplatníků odebírají objemné komunální odpady zdarma bez ohledu na množství. Odebírání odpadů zdarma se týká poplatníků (fyzických osob) zapojených do systému odpadového hospodářství v Železném Brodě. Občané jiných obcí, právnické osoby a fyzické osoby oprávněné podnikat vše zaplatí dle platného ceníku. Podzimní termín odběru objemných komunálních odpadů je stanoven na pátek 13. října 9 až 18 hodin a sobotu 14. října 9 až 12 hodin.

Připomenou si 140 let školy

Plavy – Ve čtvrtek 12. října od 15 hodin si v Playvech připomenou 140 let školy v obci. K prohlédnutí budou staré fotografie školy, staré učebnice, školní předměty a pomůcky, úryvky z kronik. Žáci ukáží, jak se nyní učí. 

Od pátku platí zákaz podomního prodeje i v Plavech

Plavy – V pátek, tedy 6. října, začalo platit v obci Plavy nařízení zákazu podomního prodeje. Obec tak zareagovala na případ z konce srpna, kdy obec obcházel „velmi divný“ zástupce energetické společnosti. „Nabízel uzavření smlouvy na poskytování služeb, konkrétně elektřiny. Neprokázal se však ani identifikačním průkazem, ani jiným oprávněním. I přes pochybnosti byl do několika domácností vpuštěn,“ sdělila tehdy starostka obce Věra Mužíčková. Zastupitelé tedy promptně připravili text nařízení.

Hloubkové vrty geotermálu dostaly další malou zelenou

Tanvald – Dne 5. října vydal stavební úřad územní rozhodnutí na stavbu hloubkových vrtů pro využití geotermální energie Tanvald geotermální teplárna s elektrárnou. Je ke zhlédnutí na úřední desce. Stavební úřad zamítl desítky námitek a připomínek jak obyvatel, tak institucí. Geotermální elektrárna využívá teplo z hlubin země, stále jde ale spíše o alternativní proces, který vyvolává jak nadšení, tak nedůvěru. V Tanvaldu se proti záměru vrtů postavily stovky obyvatel.