Desenští se mohou zapojit do ankety o odpoledním klidu  

Desná – Na e-mailové adrese epodatelna@mesto-desna.cz, telefonním čísle 483 337 941, případně osobně na desenské radnici mohou zájemci podat názory na omezení práce s motorovým benzínovým a motorovým elektrickým zařízením za účelem zajištění odpoledního klidu. Stalo se tak v reakci na žádost obyvatele, který předložil návrh na zdejší radnici. Vzhledem k tomu, že není zřejmé kolik občanů vyžaduje podobnou změnu a případně v jakém rozsahu, pověřila rada města pracovníky města, aby cestou ankety zjistili, zda si občané Desné, či majitelé místních nemovitostí přejí obdobná omezení a případně v jakém rozsahu. „Doposud totiž máme rozporuplné reakce, neboť část lidí je proti nějakým omezením a část jich zase nějaké, byť menšího rozsahu, podporuje,“ doplnil starosta Desné Jaroslav Kořínek.

V máchadle u lávky přes Jizeru na Malé Skále není pitná voda  

Malá Skála – U máchadla v Teplicích – zastřešený pramen u lávky přes Jizeru – se objevilo upozornění Nepitná voda. Proč? Tento zdroj vody není pravidelně monitorován z hlediska kvality vody. Vzhledem k tomu, že má poměrně vysokou teplotu, vhodnou pro množení mikroorganismů, včetně těch, které mohou vyvolat infekční průjmová a další onemocnění, není vhodné bez další úpravy používat tento zdroj vody jako pitnou vodu. Z tohoto důvodu byla vyvěšena informace Nepitná voda. „Jednáme s Krajskou hygienickou stanicí Libereckého kraje. O dalším postupu budete informováni,“ sdělil starosta Malé Skály Michal Rezler.

Oprava kanalizace přináší velké dopravní omezení v Tanvaldu  

Tanvald – Od 28. srpna opravuje Severočeská vodárenská společnost kanalizaci v ulici Husova s napojením v ulici Krkonošská. V průběhu bude úplná uzavírka ulice Husova od křižovatky s ulicí Protifašistických bojovníků a velké dopravní omezení na I/10 ulice Krkonošská, páteřní komunikace města. Odstraněním výústi dojde ke zlepšení životního prostředí, protože splaškové vody budou odváděny na čistírnu odpadních vod.