Rušení zahrádek, úbytek zeleně, zvýšená doprava, exhalace z komínů. Toho všeho se obávalo skoro 400 lidí z Okružní ulice. Jablonečtí zastupitelé i na jejich popud rozhodli: krematorium ve městě nechceme.

Na okraji průmyslové zóny v části Rýnovice tak krematorium nevyroste. Nejen proto, že odporuje územnímu plánu, ale i kvůli výtkám stovek obyvatelů přilehlých ulic. „Zahrádky jsou dnes hojně využívány a přináší do prostředí zeleň a přírodní diverzitu. Dále se obáváme odkrytí nepříjemných výhledů na ulici Tovární v důsledku kácení,“ uvedla za petenty Ivana Bauerová.

Poprvé se plány na výstavbu malého krematoria v Jablonci objevily na veřejnosti už v roce 2017, na magistrát dorazil záměr jablonecké pohřební služby Kopal o něco později. Jenže už v září loňského roku záměr narazil ve Výboru pro územní plánování a strategii rozvoje města, který na něj pohlížel velmi kriticky.

Členové výboru se pozastavili nad velikostí navrhovaného parkoviště ke krematoriu, dále je zajímalo, jak by se postupovalo se stávajícími garážemi a zahrádkami, za nevhodný považovali i plánovaný příjezd z ulice Okružní a upozornili na to, že platný územní plán napojuje tuto plochu z ulice Tovární. Řešila se rovněž otázka, zda město vůbec potřebuje zřízení krematoria, jestli nestačí to liberecké.

„Argumenty petentů se z velké části shodují s argumenty výboru. Nechceme zavádět novou dopravu do klidné obytné ulice Okružní ani rušit zahrádky,“ sdělil uvolněný člen rady města pro územní a strategické plánování a participaci Petr Klápště.

Pohřební služba Kopal plánovala výstavbu malého, takzvaného rodinného krematoria. V sousedství se nachází i jeden z jabloneckých hřbitovů.

„Každý náš zákazník bude moci být u toho – zvolit si čas kremace, počkat si na urnu s popelem na místě a nemuset někam třikrát chodit a ptát se, zda urna už přišla, či ne. Vše by bylo pod totální kontrolou pozůstalých, kteří budou moci mrtvého doprovodit až do úplného konce,“ ozřejmil význam rodinného krematoria majitel jablonecké pohřební služby a předseda Sdružení pohřebnictví v ČR Ladislav Kopal.

Pohřební služba chtěla areál sousedící s památníkem obětem 2. světové války postavit za vlastní peníze. V areálu měly být například i lavičky či altán, kde by mohli pozůstalí počkat na urnu.

Nejbližší krematorium je v Liberci, to ale individuální přístup k pozůstalým tak, jak jej mělo nabízet obdobné zařízení v Jablonci, nenabízí. „Když to řeknu natvrdo, jde spíše o fabriku,“ poznamenal Ladislav Kopal.

Podle jeho názoru je provoz malých krematorií světovým trendem. V Jablonci ale tento světový trend narazil.