„V prvním případě vyplývá zvýšená míra neuropsychické zátěže uvedených činností z nutnosti individuálně a přímo jednat s občany  v emocionálně vypjaté situaci, protože v dané chvíli trpí zhoršením zdravotního stavu kvůli nutnosti žádat o invalidní důchod nebo utrpěli ztrátu blízké osoby,“ odůvodňuje ministerstvo svůj návrh.

Neurvalé žádosti

U úředníků a lékařů posuzujících oprávněnost dávek  z nemocenského a důchodového pojištění pak podle novely vyplývá jejich zvýšená psychická zátěž z toho, že musejí být schopni okamžitě nebo v krátkém časovém úseku reagovat na širokou škálu odborných dotazů.  „A to i za situace, kdy jsou pojištěnci ve vypjaté emocionální situaci,“ dodává ministerstvo.

To tím zřejmě naráží na skutečnost, že úředníci posuzující nároky na dávky – především se to týká úřadů práce – často čelí ze strany žadatelů slovním i fyzickým atakům.

To potvrzuje i Pavel Bednář, předseda Odborového svazu státních orgánů a organizací: „Kdybyste viděli, co se leckdy děje na těch sociálkách, to je něco strašného.“ Odboráři proto podle něj usilují o to, aby lidé, kteří tam pracují, požívali větší psychologické a právní ochrany. Těm, kteří je napadnou, hrozí podle míry útoku peněžitý trest i vězení. „Ale je třeba přímá ochrana,“ říká Bednář.

Patnáct stovek navíc

Zvláštní příplatek samozřejmě není jediná změna, již má novela přinést. Změní i výši tarifů, ze kterých se určuje základní plat lidí pracujících ve státní a veřejné správě.

Všichni by měli dostat do tarifů navíc 1500 korun s výjimkou pedagogických pracovníků. Těm novela navrhuje přidat 2700 korun. Navíc má být zrušena nejnižší tarifní tabulka tarifů, která se týká nejníže odměňovaných profesí, například kuchařek.

Zrušením nejnižší tabulky si podle dřívějších slov ministryně sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) polepší  i pracovníci v sociálních službách.