Objasnila 1757 činů, tedy téměř polovinu. Jde o příznivý trend, v roce 2010 totiž policie ve stejném období evidovala 5631 trestných činů. „Počet trestných činů evidovaných policií meziročně mírně klesá, ale poměr pachatelů je v podstatě stále stejný. Nejméně pachatelů je mezi mládeží. Mezi odhalenými pachateli je zhruba polovina recidivistů, protože u nich jde o důsledek životního stylu pachatelů,“ zmínil soudní znalec Josef Kovářík.