„Celá koncepce bezpečnosti města nebyla nikdy řešena v tak velkém rozsahu jako nyní. Navíc dokument, týkající se městské policie, bude zpracováván každý rok aktuálně,“ uvedl starosta Jablonce Petr Tulpa, který tuto koncepci musí zpracovat na následující dva roky.


Jablonecké radnici také výrazně chybí člověk, který by se o prevenci staral. Koncepce prevence by měla obsahovat protidrogovou, dopravní, kriminální, ale i například sociální problematiku.


Také nepřítomnost ředitele městské policie je nepříjemná. „Proces na výběrové řízení ředitele strážníků by měl být dokončen ke konci února. Od března bychom chtěli, aby byl šéf městské policie ve funkci,“ podotkl Petr Tulpa.


Všechny tyto materiály musejí nejdřív navrhnout, projednat a následně schválit.


Návrhy bezpečnostní politiky by měly být předloženy zastupitelstvu v období mezi červnem a říjnem následujícího roku. „Plán hlavních úkolů činnosti městské police bude k projednání již v lednu, materiály prevence kriminality také,“ doplnila mluvčí jablonecké radnice Jana Fričová.


Zda se tato koncepce nyní dotáhne až do konce ukáže teprve čas, a také schopnost hlavy města. Starosta také zmínil, že je důležité vytvořit jakýsi celek a bezpečnost by se měla odvíjet a navazovat na kraj a ne se tlouct s jednotlivými okresy.