Jindy tichá a romantická osada v lůnu Jizerských hor, kudy vedou pěší i cyklistiské túry, vypadá jako velké mraveniště. Panuje tu čilý stavební ruch. Z důvodu rozsáhlé rekonstrukce je Památník sklářství na Kristiánově v letošním roce pro návštěvníky zcela uzavřen. Co se tu právě děje, přiblížila ředitelka Muzea skla a bižuterie Milada Valečková.

Co se nyní děje v horách, v osadě Kristiánov?

V květnu se kopala rýha pro kanalizaci a pro odvod splašků. Začínala u asfaltové cesty a vedla až k chalupě. Dále se hloubila jáma pro jímku, tam jsme bohužel po pár centimetrech narazili na skálu. Tak to bylo trochu složitější. Další zemní práce se týkaly kopání studny a základů pro nový přístavek, kde budou toalety a sociální zázemí. Pak se začala zvedat chalupa, heverovat střecha, aby se mohlo začít rozebírat roubení. To už je v plném proudu, jak je vidět na fotografii z kontrolního dne.

Byly potřeba také udělat nějaké další průzkumné práce?

Průzkumné práce se dělaly už při projektování, ale teď při odhalení se znovu odebírají vzorky. A pravděpodobně budeme muset ještě víc obnovit roubení a dělat nějaké konzervátorské zásahy navíc. Rozsah poškození je pravděpodobně větší, než jsme odhadovali.

Máte v rozpočetu pamatováno i na nějaké vícepráce náročnějšího charakteru?

V podstatě nějakou rezervu máme, ale na kolik se náklady nakonec vyšplhají, si netroufám ani odhadnout.

Všechno hradí ministerstvo, nebo se podařilo získat i dotace?

Ministerstvo kultury platí celou rekonstrukci.

Hledáte ještě možnost získat unijní peníze nebo dotace?

Už nehledáme, protože máme finanční zajištění na celou rekonstrukci.

Pokud vše půjde tak, jak je v projektu, kdy by mělo být slavnostní otevření a jak to bude vypadat na zimu?

Tak to je překvapení, protože my nepředpokládáme, že skončíme dříve než začátkem října. Slavnostní otevření plánujeme na jaro, ale to bude skutečně velké překvapení.

Lidé přijdou o tradiční akci, Mariánskou sklářkou pouť na Kristiánově. Máte nějakou alternativu?

Ne, nemáme náhradní akci. Pár dní předtím, tedy v polovině srpna, je Křehká krása. Při této akci jsou v programu podobné nabídky jako na pouti. Letos bohužel na Kristiánově pouť nebude, ale myslím, že si to v příštím roce při slavnostním květnovém otevření vynahradíme.