Ti, kteří pak chtějí odbočit na Rychnov a Jablonec, musí jet téměř krokem, jinak z vracečky o poloměru pouhých 12 metrů vylítnou mimo vozovku. „Stalo se to mému známému. Nepřibrzdil si dost a pak už se nestačil divit. Skončil tam o opěrní zeď, naštěstí bez zranění," popisuje řidič Petr Volejník.

Dalším kritickým místem je pak křížení odboček na opačné straně, tedy ve směru od Rychnova. Kdo úsek nezná, často omylem místo na Liberec jede na Hodkovice. Někteří řidiči také omylem vjedou do protisměru, ve kterém se řítí auta od Turnova mířící na Jablonec. Policie a hasiči tak evidují v tomto místě řadu velmi vážných nehod, a to několikrát do roka. „Je to hodně nelogické místo. Místo, aby se tu odbočovalo na Liberec doprava, tak jak by člověk čekal, tak se odbočuje doleva, což spoustu lidí mate, a ani velká písmena Liberec na vozovce moc nepomáhají," uvedl profesionální řidič kamionu Martin Hýsek.

DVA MOSTY

Na úředních deskách Jeřmanic, Rychnova a Rádla teď visí oznámení o záměru křižovatku přestavět. V plánu to má Ředitelství silnic a dálnic. „Současná podoba křižovatky neodpovídá potřebám rychlostní silnice. V podstatě jde stále o podobu z let 1972-73, kdy se silnice stavěla a nic se na tom nezměnilo ani při jejím následném zkapacitnění," uvedla mluvčí ŘSD Nina Ledvinová. Do budoucna by tak měl mít problematický úsek podobu mimoúrovňové křižovatky tvaru T bez vratných větví a se dvěma přemostěními o celkové délce 102 metrů.

Jinými slovy, nebezpečná vracečka při odbočování na Jablonec od Liberce zmizí a nahradí ji přímý směr, který povede po mostě nad silnicí R35. Upraví se rovněž nájezd od Jablonce na Liberec, a to tak, že už se nebude křížit se silnicí, po které přijíždějí řidiči na Rychnov od Liberce.

„Všechno by mělo vést k tomu, že křižovatka bude bezpečnější a přehlednější," zmínil starosta Rychnova Tomáš Levinský.

„V rámci stavby bude také provedena přeložka R35 o délce 685 metrů, díky které se zvětší poloměr směrového oblouku ze současných 275 metrů na 375 metrů. Tím se zlepší výhled pro řidiče, kteří teď pořádně nevidí, co se děje za zatáčkou," dodala Ledvinová.

BEZ NÁMITEK

Se studií přestavby už souhlasí krajská hygienická stanice, Česká inspekce životního prostředí i odbor dopravy Libereckého kraje.

Jediným větším zásahem do místa bude vykácení malé části lesa a přeložka Jeřmanického potoka a cyklostezky, která místem vede.

S výstavbou se počítá nejdříve za čtyři roky a stát by měla 362 milionů.