Křižany/ „O velkém podvodu na důvěřivé lidi se mluví na Liberecku…“ Tak těmito slovy začala 2. února reportáž v hlavní zpravodajské relaci na TV Prima o Zuzaně Polákové, která je provozovatelkou koňského domova Rolinka v Křižanech. V této reportáži je Zuzana Poláková vylíčena jako pochybná osoba, která prapodivně utratila peníze z individuálních darů od lidí z celé země po požáru stáje.
Neuběhlo ani čtrnáct dní a stejná redaktorka Romana Prošková z televize Genus přichází s dalším odhalením. Zjistila, že Poláková prakticky okradla muže, kterému patřil jeden z koní, kteří loni při neštěstí uhořeli. V druhé reportáži navíc Poláková nedostala prostor ani na jedinou větu své obhajoby.
Co se tedy děje?
Co se dělo okolo první reportáže, dokumentuje nejen její zmíněný úvod. „Byla jsem z toho hodně překvapená,“ popsala Zuzana Poláková. „Byla zde redaktorka Romana Prošková a natáčela se mnou, co vše jsem zde za rok od požáru udělala. Po osmi dnech jsem tyto záběry viděla v televizi, kde mne vystřihli pouze jedinou větu, že se nikdo bát nemusí,“ uvedla Poláková.
Pravda? Nezajímá nikoho
Od požáru se o činnost Zuzany Polákové zajímá také Liga na ochranu zvířat z Jablonce nad Nisou. Jednatelka chtěla informovat Proškovou o tom, co se skutečně vše udělalo.
„Z rozhovoru s redaktorkou Proškovou vyplynulo, že ona sama nemá zájem. Ozvali jsme se jí sami s tím, že jsme to s ní chtěli probrat. Jednání redaktorky bylo velice agresivní a ani neměla zájem nás vyslechnout,“ popsala své dojmy z telefonátu s redaktorkou Romanou Proškovou jednatelka Ligy na ochranu zvířat Dagmar Kubištová. Jak dále popsala, reportáž vůbec nevypovídala o tom, co se v Křižanech celý rok dělo. (audiozáznam rozhovoru a jeho přepis je na webových stránkách Deníku)
Jaká péče je poskytována koním ze strany Zuzany Polákové, na tom se její odpůrci s příznivci nikdy neshodnou. Jediným orgánem, který je však v tomto kompetentní, je Státní veterinární Správa.
„Tento případ intenzivně sledujeme i právě vzhledem k problémům, které byly medializovány. Proběhlo již několik inspekcí a v současné době tam nebyla shledána pochybení,“ uvedl pro Deník tiskový mluvčí Státní veterinární správy centrála Praha Josef Duben. Za poslední měsíce jej krom Deníku jiné médium nepožádalo o vydání oficiální zprávy. „Jelikož to spadá do kompetence Krajské veterinární správy, tak tyto dotazy možná byly směřovány v Liberci. Na centrálu tyto dotazy směřovány nebyly,“ podotkl tiskový mluvčí. (audiozáznam rozhovoru a jeho přepis je na webových stránkách Deníku)
Další reportáž bez vyjádření
Druhá reportáž v negativním slova smyslu předčila onu první od stejné autorky. Ta zcela vynechala vyjádření Zuzany Polákové, ač právě Zuzana Poláková byla v této reportáži vykreslena velice negativně.
Jak pro Deník uvedla autorka reportáže Romana Prošková z regionální televize Genus, která přeprodává své zpravodajství Primě, za svou prací si stojí.
Redaktorka odmítla vyjádření
„Paní Poláková nezvedala telefon a neodpovídala na email. To tam všechno bylo jasně řečené,“ uvedla redaktorka TV Genus Romana Prošková.
„Já jsem postupovala správně. Čtrnáct dní měla možnost se vyjádřit ke všemu. Neudělala to,“ sdělila redaktorka.
„Vám se z toho zpovídat nemusím. Že jste její kamarád mě vůbec nezajímá,“ dodala v zaznamenávaném hovoru Prošková.
Když byla následně redaktorka Prošková informována, že právě má nyní prostor, aby mohla závažné pochybnosti o korektnosti své práce vysvětlit, zareagovala velice odmítavě. „Jo vy píšete o mně? No tak já půjdu s Lůcou (pravděpodobně Lucie Pokorná, redaktorka České televize, pozn. red.) před tu radu a my si to tam nějak zodpovíme. Mějte se. Nashle,“ a zavěsila telefon.
Krátce po tomto hovoru ještě zaslala email, ve kterém redaktorka píše:
„Zdravím a přeposílám mail, který jsem slečně Polákové posílala už před deseti dny. Za svými reportážemi si stojím, mám je podložené, ale jak už jsem dnes jednou řekla, vám se zpovídat nehodlám, svou práci si klidně obhájím jinde. Vy si svůj článek překruťte dle libosti…“
Email neobsahuje otázky
Email, který přiložila, má být důkazem, že se mohla Zuzana Poláková vyjádřit. Tento email je k dispozici stejně jako zvukový záznam hovoru na webových stránkách libereckého Deníku.
Vedle jiného, email sám o sobě neobsahuje ani jednu otázku, neinformuje, že se připravuje další reportáž, ani nežádá Zuzanu Polákovou o vyjádření k připravované druhé reportáži.
„Někteří jedinci opět rádi promluví do kamery, když je o to požádám, ale zatím chci počkat a dát prostor vaší případné obhajobě…“ zakončuje Prošková svůj email pro Zuzanu Polákovou.
Jenže tento prostor jí nikdy nedala. „Redaktorka Prošková mě skutečně vůbec nekontaktovala. Když tvrdí, že jsem jí nezvedala telefon, tak jednoduše lže,“ oponovala Zuzana Poláková z Křižan.
Na důkaz svého tvrzení ukázala výpis nepřijatých hovorů, kde skutečně po ověření čísel není ani jedno, které by patřilo redaktorce Genusu Proškové. Nutno dodat, že však s tímto výpisem lze manipulovat a nelze jej vnímat jako jasný důkaz pravdy.
„Ba naopak, po první reportáži jsem já volala Romanu Proškovou. Byla jsem v šoku, když mi začala vysvětlovat, že je to jen její práce, že jí fakta nezajímají, že jen natočí co má,“ uvedla Zuzana Poláková. „Měla jsem naprosto jiné představy o tom, jaká kritéria pro kontroverzní reportáž platí,“ dodala.
Jiné představy má však i TV Prima
Jak uvedl tiskový mluvčí, obecně není takový přístup redaktora v souladu s pravidly práce, která TV Prima stanovuje. Ke konkrétnímu případu se však nemohl v krátkém čase vyjádřit, protože s ním nebyl blíže seznámen.
„Neznám konkrétně tuto reportáž. Obecně při přípravě reportáže platí, že se naši zpravodajci řídí etickým kodexem,“ uvedl pro Deník tiskový mluvčí TV Prima Ladislav Pavlík. „Platí obecná pravidla novinářské práce, ke kterým patří, že zpravodajství má být vyvážené a objektivní a vždy je potřeba dát prostor oběma stranám případného sporu. To obecně rozhodně platí,“ zdůraznil mluvčí.
Jak dále vysvětlil, v případě druhé reportáže vysvětlil, že ač byla na frekvenci TV Prima, byla vysílána regionálně a z toho důvodu za takovou reportáž nenese TV Prima žádnou zodpovědnost, ale tuto přebírá místní regionální dodavatel zpravodajství. „My dáváme prostor regionálním televizím a oni vysílají, co chtějí. V žádném případě nemáme možnost zasáhnout do toho, co regionální televize odvysílá,“ vysvětlil.
Vše zřejmě skončí u Rady
Nad objektivností televizí a rozhlasů bdí Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Jak Deníku vysvětlil její předseda, kauzální reportáž pojednávající o nějakém sporu bez vyjádření protistranny je nemyslitelná. „To je skutečně vážná chyba,“ uvedl předseda rady Václav Žák.
„To je pak porušení zákona. Jedinou výjimkou je, když autor reportáže doloží, že druhé straně prostor skutečně dal a ona jej odmítla,“ vysvětlil Václav Žák.
Jak dále uvedl, i v tomto případě je možné se proti postupu redaktora, respektive televize bránit. „Takto opomenutá strana má tři možnosti. První možnost je, že podle zákona o vysílání požádá o právo na odpověď. To musí být ve stejném čase a rozsahu. Druhou možností je podat žalobu proti této televizi a třetí možnost je stížnost k radě, která může udělit pokutu až do výše 2,5 milionu korun,“ sdělil předseda.