Město o rekonstrukci křižovatky rozhodlo letos na podzim, několik měsíců po slavnostním představení nové tváře Bezručovy ulice. Křižovatka dostala nový povrch, obrubu kolem středového ostrůvku a betonová svodidla, která uzavírají přímou odbočku na Malý Rohozec. Hlavní silnice nyní tvoří plynulou spojnici mezi Bezručovou ulicí a odbočkou ke kruhovému objezdu na Vesecku.


Až klimatické podmínky dovolí, dostane křižovatka i nové značení, které bude vystihovat její zcela nový smysl. V prostoru za svodidly má totiž vzniknout parkoviště až pro tři autobusy, na něž nezbylo místo na zrekonstruovaném parkovišti před zámkem.


Podle zastupitele Josefa Kunetky radnice pochybila, když v projektu obnovy křižovatky zapomněla na chodník k Vápeníku, který by navázal na již hotový chodník do Dolánek. „Takovýto chodník by nebyl jen pro návštěvníky zámku, ale i pro chodce do Dolánek, na Bukovinu, do Malého Rohozce a přes Malý Rohozec do Vazoveckého údolí, Frýdštejna, Kopaniny, v zimě i pro lyžaře. Tento chodník musí být asfaltový nebo dlážděný,“ říká Kunetka.


S umístěním chodníku souhlasí i autorizovaný inženýr dopravních staveb Jaroslav Wolf. Zároveň doporučuje ponechat v nějaké podobě svodidla před zaslepenou větví křižovatky, i když navigace GPS už řidiče do odbočky na Malý Rohozec neposílá.


„Zkušenosti z provozu na pozemních komunikacích ukazují, že pro neukázněné řidiče není vodící bílá čára a dopravní značka zákonem a nerespektují ji. Jediné opatření, které respektují, je pevná překážka, vytvoření takzvané šikany, která je usměrní a zpomalí,“ míní Wolf.


Dosavadní svodidla nechá radnice nahradit vhodnějšími nejdéle do zahájení návštěvnické sezony na zámku.